Bevel IGZ aan neuroloog Sanders

0
349

In het BIG-register is in de loop van de dag het bevel van de IGZ opgelegd aan de heer Sanders zichtbaar. Het BIG-register informeert de heer Sanders hierover. De heer Sanders is ook in de loop van de dag zichtbaar op de zwarte lijst. Verder worden het specialistenregister (KNMG) en buitenlandse bevoegde autoriteiten op de hoogte gesteld van deze aantekening. Tot slot volgt een publicatie in regionale bladen, Staatscourant en op de website van het BIG-register. Het BIG-register is onderdeel van het CIBG.

Het Amphia Ziekenhuis heeft op 3 februari 2012 neuroloog dr. E.A.C.M. Sanders op non-actief gesteld als gevolg van vermeend disfunctioneren. De desbetreffende neuroloog heeft op hetzelfde moment zijn praktijk in het Amphia Ziekenhuis neergelegd.

AMP Molengracht LDe patiënten van neuroloog Sanders zijn inmiddels overgedragen aan de overige neurologen binnen de maatschap en worden zorgvuldig begeleid. Het ziekenhuis heeft direct een melding gedaan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De IGZ heeft daarop de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) opgedragen de melding te onderzoeken. De IGZ is van oordeel dat de uitkomsten van dit onderzoek in overeenstemming zijn met de signalen die zijn afgegeven door het Amphia Ziekenhuis. Het gevolg is dat de neuroloog vooralsnog zijn beroep niet mag uitoefenen. Het Amphia Ziekenhuis kan zich goed vinden in dit standpunt van de IGZ.

Aanleiding voor de op non-actiefstelling vormden indertijd diverse signalen binnen het ziekenhuis. Tijdens de afwezigheid van neuroloog Sanders als gevolg van ziekte ontdekten waarnemende neurologen dat meerdere patiënten door hem waren gediagnosticeerd of behandeld op een wijze die in strijd is met de voor de neurologie geldende normen en richtlijnen. De bevindingen in het rapport dat de maatschap Neurologie vervolgens heeft opgesteld in opdracht van de Raad van Bestuur en het medisch Stafbestuur waren dusdanig ernstig dat er aanleiding was om hiervan meteen melding te doen bij de IGZ. Dat is op 3 februari 2012 gebeurd.

Patiënten van dokter Sanders hebben indertijd een brief ontvangen waarin stond dat deze zijn praktijk definitief had neergelegd, na al geruime tijd ziek te zijn geweest. Een andere reden is daarin toen niet opgenomen, omdat de vermoedens van disfunctioneren nog moesten worden gestaafd door een onafhankelijke externe instantie. Alle patiënten uit de praktijk van dokter Sanders zijn wel door de overige neurologen in de maatschap opgeroepen voor een afspraak. Hun dossier is herbeoordeeld en waar nodig is hun behandeling aangepast of is nadere diagnostiek verricht.

Het Amphia Ziekenhuis is zich terdege bewust van de ernst van de zaak en mogelijke gevolgen voor patiënten. Juist daarom heeft het ziekenhuis begin vorig jaar direct de IGZ ingelicht en maatregelen genomen. Een ziekenhuis moet een veilige omgeving zijn voor patiënten. Zij moeten kunnen vertrouwen op een zo goed mogelijke zorgverlening. De maatschap neurologie heeft op grond van deze situatie intern de kwaliteitsprocedures aangescherpt, vooral met betrekking tot intercollegiale toetsing. Waar mogelijk worden deze aangescherpte procedures doorgevoerd binnen het gehele ziekenhuis.

Alle patiënten van dokter Sanders die vorig jaar zijn aangeschreven, ontvangen opnieuw bericht waarin zij op de hoogte worden gesteld van de nu bekend geworden inzichten. Zij, maar ook alle andere patiënten die in het verleden door dokter Sanders zijn behandeld en naar aanleiding van deze berichtgeving vragen hebben, kunnen terecht op www.amphia.nl/vragenneuroloog. Of bellen met 076 595 30 79. Vanzelfsprekend kunnen deze mensen ook een nieuwe afspraak maken met een neuroloog, liefst na overleg met hun huisarts.

Bron: IGZ & Amphia Ziekenhuis

Vorig artikelWinterdepressie is geen modeziekte
Volgend artikel187 miljoen voor nieuwe antibiotica
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.