“Liberalisering farmaceutische zorg continueren”

Verkenners Reibestein en Rinnooy Kan in brief aan minister:
De liberalisering van de farmaceutische zorg moet worden gecontinueerd. De partijen die ermee te maken hebben moeten wennen aan de nieuwe situatie en er is ruimte voor verbetering. Maar apothekers, zorgverzekeraars, geneesmiddelenfabrikanten en groothandels zijn goed in staat om in onderling overleg de vernieuwingen door te voeren en de patiënt uitstekende farmaceutische zorg tegen aanvaardbare kosten te leveren.

Dat is de conclusie van drs. R.W.P. (Robert) Reibestein en prof. dr. A.H.G. (Alexander) Rinnooy Kan in hun verkenning extramurale farmaceutische zorg, die zij vandaag aanbieden aan minister drs. E.I. (Edith) Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De minister stelde hen begin januari aan als verkenners om na te gaan hoe de liberalisering in de extramurale farmaceutische zorg uitpakt. “Wij vinden het bemoedigend dat alle partijen die we hebben gesproken dezelfde toekomstvisie delen: de apotheker als professionele zorgverlener binnen een sterke, geïntegreerde eerstelijnszorg”, aldus Reibestein en Rinnooy Kan.
productie-geneesmiddelen-200x200
Naast het al langer bestaande preferentiebeleid voor medicijnen, waardoor alleen goedkope medicijnen van geselecteerde fabrikanten door verzekeraars worden vergoed, werd op 1 januari 2012 het systeem van vrij onderhandelbare prijzen voor farmaceutische zorg ingevoerd. Apothekers en zorgverzekeraars maken sindsdien afspraken over de farmaceutische zorg en de tarieven daarvoor.

De verkenners constateren in hun brief aan de minister dat de liberalisering en het preferentiebeleid ertoe hebben bijgedragen dat Nederland  verhoudingsgewijs veel minder geld uitgeeft aan geneesmiddelen dan in omringende landen het geval is. De sector presteert goed en patiënten zijn in het algemeen tevreden over de apotheker. Toch zijn er verbeteringen mogelijk in het onderhandelingsproces, de kwaliteit van de zorg en de doelmatigheid in de sector.

 

Reibestein en Rinnooy Kan pleiten ervoor de vergoeding voor de distributie van medicijnen los te koppelen van de vergoeding voor de farmaceutische zorg die de apotheker verleent. Uit de prijs van medicijnen worden zowel de kosten van de medicijnen betaald als de kosten van distributie en zorgverlening.  Als die afzonderlijk worden gecontracteerd, kan de apotheker zich beter richten op zijn wezenlijke taak: de beste farmaceutische zorg voor de patiënt. De apotheker is in de ogen van de verkenners vooral een professionele zorgverlener, die het medicijngebruik van zijn patiënten begeleidt en bewaakt. De apotheker werkt als ‘de specialist voor farmaceutische zorgverlening’ nauw samen met de huisarts, wat kan leiden tot betere zorg tegen lagere kosten.

 

De verkenners zeggen tevens dat zorgverzekeraars meer kunnen doen om innovatie te stimuleren door niet alleen op de prijs te letten, maar ook op de kwaliteit van de farmaceutische zorg, zoals de overdracht van medicatie tussen zorgverleners, therapietrouw en preventie. Zij roepen de verzekeraars op om meer contracten op maat af te sluiten om nieuwe vormen van samenwerking in de eerste lijn mogelijk te maken.

 

Reibestein en Rinnooy Kan staan in hun brief aan de minister uitgebreid stil bij de kritiek van de apothekers op het preferentiebeleid voor goedkope medicijnen. De marges zijn daardoor zo onder druk komen te staan, dat volgens de apothekers een groot aantal apotheken op de rand van faillissement staat. De verkenners hebben onvoldoende inzicht kunnen krijgen in de financiële positie van de apothekers. Zij adviseren daarom de minister op de kortst mogelijke termijn een onderzoek daarnaar te laten verrichten. Zij willen ook nader onderzoek naar de klacht van apothekers dat door het preferentiebeleid medicijnen vaak niet op tijd geleverd worden aan de apotheek.

 

De overheid kan zich volgens de verkenners beperken tot een regisserende en toezichthoudende rol. Zij adviseren de minister onder haar leiding tenminste een keer per jaar een georganiseerd overleg tussen alle relevante partijen (patiënten, fabrikanten, groothandels, apotheken en zorgverzekeraars) bijeen te roepen om de voortgang binnen het stelsel te bespreken. De overheid moet ook het uitwisselen van elektronisch toegankelijke patiëntengegevens bevorderen en een langetermijnvisie voor de sector opstellen en uitdragen.

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel studeer ik toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen