Provincie steunt beweegproject voor de 70-plusser

De Provincie Limburg geeft EUR 60.000, – subsidie aan Punt Welzijn voor het project `Bewegen op Maat’ om de inactieve 70-plusser weer tot beweging te brengen en te houden.

Verantwoordelijk gedeputeerde Noel Lebens legt uit: “Het project `Bewegen op Maat’ is een twee jaar durend project waarbij de zelfstandige thuiswonenende ouderen (70+) wekelijks beweegactiviteiten op maat in de thuissituatie krijgen aangeboden. Dit alles ter ondersteuning van de zelfzorg en zelfredzaamheid om zo tot verbetering te komen van de alledaagse lichamelijke verrichtingen, de mobiliteit en het lichamelijk en geestelijk welbevinden van de oudere. De beweegactiviteiten zijn volledig afgestemd op de wensen en mogelijkheden van ouderen en worden aangeboden door een beweegmaatje.”

ouderen_in_beweging-300x174Beweegmaatjes zijn vrijwilligers die getraind worden om met het beweegprogramma aan de slag te gaan en die bekend zijn met het lokale beweegaanbod.

Met dit project hoopt Punt Welzijn onder andere te kunnen aantonen dat wekelijke beweegmomenten bij deze doelgroep resulteren in een afname van eenzaamheidsgevoelens, in meer eigenwaarde, meer zelfvertrouwen, betere mobiliteit en minder valpartijen. Ook wordt aangenomen dat de vraag naar professionele ondersteuning en zorgconsumptie minder wordt.

Dit beweegproject past uitstekend binnen de olympische ambitie die Limburg heeft. De Provincie zet sport in om de regio vitaler en aantrekkelijker te maken. De ambitie zorgt ervoor dat Limburg een sportieve provincie wordt, waar inwoners gezonder leven en waar natuurlijk jonge sporttalenten meer kansen wordt geboden om zich te ontplooien.

Partners van het project `Bewegen op Maat’ zijn Oranjefonds, gemeente Weert, Mediweert, GGD en EFAA.

bron: Provincie Limburg