Van Rijn introduceert voorlichters ouderenmishandeling

Foto's van handen van een jonge vrouwe en een oude vrouw gemaakt tbv het project Actieplan Ouderen in veilige handenStaatssecretaris Van Rijn heeft tijdens de kick-off van de voorlichtingscampagne ‘Ouderen in veilige handen’ 35 voorlichters een hart onder de riem gestoken. De voorlichters gaan tot en met 2014 het land in om ouderenmishandeling bij ruim 900.000 leden van de ouderenbonden bespreekbaar te maken. In Nederland worden jaarlijks naar schatting 200.000 ouderen mishandeld. Dit komt in alle lagen van de bevolking voor en het gaat niet alleen om fysieke mishandeling, maar bijvoorbeeld ook om financiele uitbuiting.

Ouderenmishandeling is onaanvaardbaar en helaas stopt het nooit vanzelf. Voorzitter Hans Muis van de Unie KBO: ‘Daarom zetten we ons graag in om het onderwerp bespreekbaar te maken. Dat doen we door erover te praten met onze afdelingsbesturen tijdens themabijeenkomsten voor onze 200.000 leden.’

De vrijwillige ouderenadviseurs, belastinginvulhulpen en andere vrijwilligersgroepen worden tijdens workshops voorgelicht over de vraag wat ouderenmishandeling eigenlijk is. Als je vermoedt dat er ‘iets niet pluis is’, wat kun je dan doen”

Tot en met 2014 worden er 350 bijeenkomsten georganiseerd. Van Rijn: ‘Ouderen vinden het heel moeilijk om over ouderenmishandeling te praten. Mede daarom is er veel onwetendheid. Het is cruciaal dat we het uit de taboesfeer halen met goede voorlichting, zodat het beter herkend wordt en mensen weten hoe ze hulp kunnen zoeken.’

De voorlichtingscampagne maakt onderdeel uit van het actieplan ‘Ouderen in veilige handen’ dat in 2011 is gelanceerd door het kabinet. Het Actieplan ‘Ouderen in veilige handen’ heeft tien concrete acties om ouderenmishandeling tegen te gaan. De ouderenbonden NOOM, PCOB, ANBO en Unie KBO voeren de campagne uit.
Bron: Nieuwsbank.nl