Scherpere handhaving IGZ na verwisseling

0
350
De Inspectie voor de Gezondheidszorg onderzoekt sinds 1 april direct zelf alle meldingen over verwisselingen bij operaties. De inspectie onderzoekt dan of een tuchtklacht mogelijk is. Na het onderzoek dient de inspectie een tuchtklacht in tegen de (eind)verantwoordelijke operateur tenzij uit het onderzoek blijkt dat de verwisseling niet aan een individuele arts verwijtbaar is.De inspectie verscherpt de handhaving om druk te zetten op de voortgang van de verbetering van het operatief proces. Uit calamiteitenmeldingen blijkt dat verwisselingen, ondanks alle veiligheidsmaatregelen, nog steeds regelmatig optreden. Ze zorgen voor onnodige, vaak ernstige schade aan patiënten. Het gaat om zogenoemde links-rechts-verwisselingen maar ook om implantatie van een verkeerde maat prothese of een ooglens met verkeerde sterkte.

nieroperatie02-grDe inspectie heeft in de afgelopen jaren, samen met de zogenoemde veldpartijen, veel aandacht besteed aan het voorkómen van de verwisselingen. Zo is de operatieve richtlijn verschenen waarin veiligheidsprocedures rond een operatie zijn beschreven. Eén daarvan is de time-outprocedure die direct voor elke operatie dient te worden uitgevoerd. Daarbij controleert het operatieteam vlak voor de ingreep aan de hand van een standaardvragenlijst of de juiste patiënt aan de juiste zijde wordt geopereerd. De inspectie zal bij een melding van een verwisseling niet meer het onderzoek afwachten dat ziekenhuizen of medische klinieken officieel zelf moeten uitvoeren, maar direct zelf onderzoeken of de procedure gevolgd is. Is dat niet het geval, dan zal de inspectie kijken of een tuchtrechtprocedure mogelijk is tegen de verantwoordelijke arts.

Bron: IGZ