Zorgverzekeraars Nederland: onverantwoorde actie van Consumentenbond

Array

zorgpremie-200x183De actie van de Consumentenbond om de premies van zorgverzekeringen met maar liefst 300 euro per jaar te verlagen is maatschappelijk onverantwoord. Niet alleen omdat de berekeningen en aannames van de Consumentenbond in financieel opzicht zeer discutabel zijn, maar vooral omdat de bond met een petitie onder de titel ‘premiejagen’ voor verzekerden volstrekt onrealistische verwachtingen wekt en daarmee niet alleen zorgverzekeraars, maar de hele zorgsector in een kwaad daglicht plaatst. Dat is de reactie van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) op de vandaag gestarte actie van de Consumentenbond.

Een premieverlaging van 300 euro per jaar zou bij 13,3 miljoen premiebetalende verzekerden leiden tot 4 miljard minder inkomsten per jaar en daarmee tot fors verlies voor zorgverzekeraars.
Zorgverzekeraars willen niet onnodig geld in kas houden, maar moeten wel toekomstige schokken en extra taken kunnen opvangen. Voor een gezonde bedrijfsvoering is het daarom niet verstandig de financiële reserves tot de minimaal vereiste 150% te beperken. Dat heeft niet alleen te maken met onzekerheid over verwachte strengere Europese eisen, maar ook met de voorgenomen uitbreiding van het pakket in 2015, als delen van de ouderenzorg naar de Zorgverzekeringswet worden overgeheveld. En de veronderstelling van de Consumentenbond dat het resultaat per zorgverzekeraar over 2013 minstens gelijk zal zijn aan 2012, is op zijn best een slag in de lucht.

Zinnen als “Een flink deel van de premie gaat helemaal niet op aan zorg” zijn ronduit tendentieus, net als het beeld dat wordt opgeroepen dat de zorgkosten stijgen vanwege de ‘recordwinsten’ van zorgverzekeraars. Als geen ander weet ook de Consumentenbond dat de zorgkosten ook de komende jaren zullen blijven stijgen en dat de zorgverzekeraars samen met andere partijen in de zorg enorm hun best doen om de kostenstijging te beperken: minder meer, dus. Verder noemt de bond in dit kader ook ‘fraude en verspilling’. Dat zijn problemen die ook zorgverzekeraars aanpakken, maar het is erg gemakkelijk en tendentieus om daar een directe forse premieverlaging aan te koppelen.

In 2013 is na jaren van overschrijdingen voor het eerst een meevaller in de zorgbegroting gerealiseerd. Vooral vanwege het scherp inkopen van medicijnen konden de zorgverzekeraars de premie over 2013 gemiddeld iets laten dalen en kwamen ze lager uit dan de verwachting van de minister. Voor 2014 ziet de minister opnieuw ruimte voor een beperkte daling van de premie; de komende weken maken de zorgverzekeraars hun premie over 2014 bekend.

En ten slotte: omdat zorgverzekeraars vrijwel allemaal niet-winstbeogende instellingen zijn, gaan de ‘winsten’ niet naar aandeelhouders, maar blijft het geld van verzekerden. Van iedere euro premie gaat 95 cent naar de zorg, 4 cent is bestemd voor de uitvoeringskosten van de zorgverzekeraars zelf en ongeveer 1 cent wordt toegevoegd aan reserves.

Bron: Zorgverzekeraars Nederland

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen