Slechte omstandigheden vroeg in het leven vergroten gezondheidseffecten ingrijpende gebeurtenissen op latere momenten

dieetRobert Scholte laat in zijn promotieonderzoek zien dat de omstandigheden vroeg in het leven van belang zijn voor latere gezondheid en arbeidsmarktparticipatie. Zijn analyses tonen aan dat een slechte ontwikkeling door ondervoeding in de baarmoeder negatieve langetermijneffecten heeft op de gezondheid. Daarnaast hebben deze vroege omstandigheden langetermijneffecten op arbeidsmarktparticipatie: de arbeidsdeelname van deze mensen is lager.

Slechte omstandigheden vroeg in het leven vergroten de effecten van ingrijpende gebeurtenissen op latere momenten, zoals het overlijden van een partner. Bovendien impliceren de resultaten van Scholte dat de impact van het begin van chronische ziektes groter is voor degenen die geboren zijn in economisch slechte tijden.

Scholte onderzocht de relatie tussen omstandigheden vroeg in het leven, ingrijpende gebeurtenissen en gezondheid op latere leeftijd. Gezondheid op latere leeftijd is afhankelijk van factoren als opleiding en genen, maar Scholte focuste op de omstandigheden vroeg in het leven. Deze fase is belangrijk voor de ontwikkeling van gezondheid. Daarnaast maken mensen in hun leven ingrijpende gebeurtenissen mee die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid, zoals scheidingen en het overlijden van partners. Deze ingrijpende gebeurtenissen verklaren mogelijk een deel van de relatie tussen omstandigheden vroeg in het leven en gezondheid op latere leeftijd: personen die opgegroeid zijn onder slechte omstandigheden worden mogelijk op latere leeftijd geconfronteerd met meer ingrijpende gebeurtenissen of ze hebben een groter effect wanneer zij optreden.

De resultaten van Scholte leveren bewijs dat omstandigheden vroeg in het leven belangrijk zijn voor de gezondheid en arbeidsmarktdeelname later in het leven. Dit onderstreept onder meer de noodzaak van goede voorlichting aan zwangere vrouwen. Daarnaast geeft zijn onderzoek meer inzicht in de te verwachten zorgvraag en productiviteit van ouderen. Ook is kennis over langetermijneffecten van slechte omstandigheden vroeg in het leven belangrijk om sociale programma’s, die gericht zijn op het verbeteren van de omstandigheden van personen die achtergesteld zijn in de samenleving, vorm te geven. De effectiviteit van deze programma’s gericht op jonge mensen kan hoog zijn. Ten slotte laat Scholte de gezondheidseffecten van bepaalde ingrijpende gebeurtenissen zien: de fysieke gezondheid gaat achteruit bij nieuwe chronische ziektes en het aantal ziekenhuisopnames stijgt na de dood van een partner. Ook vergemakkelijkt zijn onderzoek de identificatie van de meest kwetsbare personen door te kijken naar mensen die vroeg in het leven te maken hebben met slechte omstandigheden en veel aandacht te geven aan personen die bepaalde ingrijpende gebeurtenissen meemaken.

Startdatum 14-10-2013

Tijd1 1.45

Locatie Aula

Titel The interplay between early-life conditions, major events and health later in life

Spreker R.S. Scholte

Promotor prof.dr. G.J. van den Berg, prof.dr. M. Lindeboom

Meer informatie over het proefschrift in VU-DARE

Bron: VU

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen