Proefschrift: TeleDermatologie is Best Practice

iphonetelederma1-200x200Op 18 oktober 2013 om 14.00 uur verdedigt Job van der Heijden in het openbaar zijn proefschrift, getiteld Telemedicine in dermatology: Evaluation of secondary and tertiary teledermatology, in de Agnietenkapel van de UvA in Amsterdam.

Het proefschrift beschrijft de resultaten van onderzoek naar het gebruik van TeleDermatologie door ruim 1800 huisartsen en 166 dermatologen in Nederland. Onderzoek onder 38.000 TeleConsulten tussen 2007 en 2010 toont aan dat in de gevallen waarin de huisarts van plan was de patiënt fysiek te verwijzen naar de tweedelijn, TeleDermatologie dit in 74% van de gevallen voorkwam. Bovendien was de gemiddelde antwoordtijd 4.6 uur. Huisartsen gaven een groot leereffect aan. Onderzoek naar diagnostische accuratesse en betrouwbaarheid van TeleDermatoScopie – dermatoscopie i.c.m. teledermatologie – concludeerde dat hoge accuratesse en betrouwbaarheid gehaald kan worden, mits de dermatoscopische beelden van voldoende kwaliteit zijn.

In zijn stellingen concludeert Van der Heijden dat TeleDermatologie na selectie door de huisarts toegevoegd zou moeten worden aan Best Practice richtlijnen voor dermatologische zorg in de eerstelijn.

Dit is een origineel bericht van KSYOS TeleMedisch Centrum
Bron: ANP Perssupport