Ook langdurige cannabisgebruikers impulsiever

Voters in California approve marijuana taxCannabis blijkt ook bij mensen die het regelmatig gebruiken impulsiever gedrag te bevorderen, niet alleen bij incidentele gebruikers zoals tot nu toe werd aangenomen. Ook bij cocaïne is hetzelfde effect aangetoond door onderzoekers van de Universiteit Maastricht, die daarover onlangs publiceerden in The British Journal of Pharmacology. Eerder werd aangenomen dat regelmatige gebruikers op den duur bestand raken tegen deze en andere bijwerkingen van cannabis. Verhoogde impulsiviteit na drugsgebruik kan de kans op verslaving vergroten.

In de studie, onder leiding van promovenda Janelle van Wel, kregen 61 regelmatige cannabisgebruikers, die ook weleens cocaïne gebruiken, beide drugs (cannabis en cocaïne) of een placebo toegediend. Vervolgens moesten ze een aantal taken uitvoeren om hun reflectieve en motorische impulsiviteit, en psychomotorische functies te meten. Zo werd de proefpersonen gevraagd een actie uit te voeren en vervolgens te stoppen. “Personen die impulsiever gedrag vertonen, hebben de neiging om overhaaste beslissingen te nemen, waardoor ze meer fouten maken”, aldus Van Wel. Verder werden ze beoordeeld op kritisch denken, het verdelen van hun aandacht en besluitvorming tijdens het plannen en uitvoeren van een taak.

Langdurige gebruikers van cannabis waren impulsiever onder invloed van beide drugs dan proefpersonen die een placebo toegediend hadden gekregen. Impulsiviteit staat overigens niet gelijk aan snelheid. De proefpersonen reageerden na cannabisgebruik trager, maar maakten meer fouten, wat duidt op een vermindering van hun reflectieve vermogen. Na toediening van de cocaïne reageerden de proefpersonen sneller, maar wanneer ze zich abrupt moesten inhouden (hun impulsen moesten beheersen), maakten ze meer fouten. “Eerdere dierstudies lieten zien dat dieren die chronisch cannabis toegediend kregen, minder gevoelig waren voor de effecten van cocaïne. Uit ons onderzoek blijkt echter dat cocaïne de psychomotorische functie verbetert en reacties versnelt, ook bij hevige cannabisgebruikers.”

Volgens Van Wel kan verhoogde impulsiviteit de kans op het ontwikkelen van verslaving verhogen. “Een kenmerk van drugsverslaving is een verstoorde relatie tussen de frontale cortex, waar we beslissingen nemen, en het limbische systeem dat emotionele reacties en het geheugen reguleert. Onze resultaten impliceren dat cannabis de mate van controle die de frontale cortex uitoefent op iemands gedrag doet afnemen, terwijl cocaïne de impulsieve reactie van het limbische systeem verhoogt. Beide opties kunnen een verklaring zijn voor de verhoging van impulsiviteit die we zagen in onze studie”, aldus Van Wel.