Proefproces over de veiligheid van borstimplantaten tegen de Staat

0
253

Vandaag is het begin gemaakt met een groot proefproces over de veiligheid van siliconen borstimplantaten tegen de Staat (de Inspectie voor de Gezondheidszorg). Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann ondersteunt hierin de Stichting voor Vrouwen met Siliconen Implantaties (SVS). Deze Stichting eist van de Inspectie voor de Gezondheidszorg dat zij handhavend optreedt tegen het gebruik van gevaarlijke siliconen borstimplantaten.

Het gebruik van siliconen borstimplantaten met het merk PIP – maar ook van andere merken – leiden met enige regelmaat tot (ernstige) gezondheidsklachten bij vrouwen. Uit recent onderzoek van het VU Medisch Centrum blijkt dat er een verband bestaat tussen die gezondheidsklachten en de bij de vrouwen geplaatste siliconen borstimplantaten.
borstimplantaat-PIP4De Stichting behartigt de belangen van de getroffen vrouwen. Marga van Amerfoort, voorzitter van de SVS: “Vaak hebben deze vrouwen de strijd tegen borstkanker gewonnen, maar worden zij opnieuw geconfronteerd met ernstige gezondheidsklachten.” Het Proefprocessenfonds ondersteunt de Stichting hierbij, omdat met de procedure belangen van veel vrouwen zijn gemoeid.

Anniek de Ruijter, voorzitter Proefprocessenfonds: “De Inspectie weigert tot dusver het verzoek van de Stichting om het gebruik van siliconen borstimplantaten stop te zetten totdat uit wetenschappelijk onderzoek onverkort blijkt dat borstimplantaten niet de gezondheid schaden.” Volgens Tom Barkhuysen advocaat voor de Stichting van Stibbe is dit de omgekeerde wereld: “Het voorzorgsbeginsel is er juist voor om bij risicovolle producten gezondheidsschade te vermijden, bij twijfel, niet gebruiken.” De Stichting probeert het handhavend optreden van de Inspectie daarom nu via de rechter af te dwingen.

Bron: Proefprocessenfonds Clara Wichmann