Alle huisartsen Aruba aangesloten op Promedico-ASP

Array

promedicoarubaOndertekening contract

 

Op initiatief van UOAZV zijn alle 41 huisartsen op Aruba ook de komende drie jaar aangesloten op het huisartsinformatiesysteem Promedico-ASP. Anco Ringeling, directeur van het Uitvoeringsorgaan Arubaanse Zorgverzekeraar, en Pita van Arkel, algemeen directeur van Promedico ICT B.V. tekenden daartoe op donderdag 20 februari het contract. Uniformiteit, stabiliteit en continui?teit “Bij de keuze van een huisartsinformatiesysteem staan bij ons stabiliteit en een uniforme wijze van registreren voorop. Dit is voor ons van belang, maar ook voor de Arubaanse huisartsen”, legt Ronald Wijngaarde de keuze voor Promedico-ASP uit. Wijngaarde is als CIO van UOAZV e?e?n van de contactpersonen met Promedico. “Doorgaan met Promedico-ASP stelt de artsen in staat om steeds beter gebruik te maken van alle mogelijkheden van dit HIS en is goed voor de continui?teit. Bovendien hebben we gezien dat Promedico het afgelopen jaar veel heeft gei?nvesteerd in het onderhoud en beheer van het systeem. Dit geeft vertrouwen in de stabiliteit en continui?teit van Promedico-ASP. Daarnaast ben ik erg te spreken over de communicatie met Promedico.” Gezondheidszorg goed in kaart “AZV wil de gezondheidszorg van Aruba op een hoger peil brengen en vindt Promedico-ASP daar uitermate geschikt voor”, vertelt Han Doest die als projectcoo?rdinator van Promedico betrokken is bij het project van aanbesteding. “In Promedico-ASP word je min of meer gedwongen om patie?ntengegevens volgens de standaard richtlijnen te registreren. Als alle artsen op het eiland Promedico-ASP gebruiken krijg je dus uniformiteit in registratie, waardoor de gezondheidszorg goed in kaart gebracht wordt. Dit is bijvoorbeeld belangrijk bij de het onder controle krijgen van obesitas, wat een groot probleem is op de Antillen.” AZV Op Aruba wordt het algemene fonds ziektekosten beheerd door het Uitvoeringsorgaan Algemene Ziektekosten Verzekering, kortweg UO AZV (of, nog simpeler, AZV). Het doel van de AZV is de toegankelijkheid, doelmatigheid en effectiviteit van de gezondheidszorg op Aruba voor alle verzekerden te waarborgen. Promedico ICT B.V. Promedico ICT B.V. ontwikkelt en onderhoudt twee huisartseninformatiesystemen: Promedico-ASP voor niet-apotheekhoudende huisartsen en Promedico-VDF voor apotheekhoudende huisartsen. Bij Promedico-ASP staan de patie?ntendossiers op een centrale server, die veilig via internet te bereiken is met een Digipass. Dit werkt op dezelfde manier als internetbankieren. Bij Promedico-VDF staan de patie?ntendossiers op de eigen server van de huisartsenpraktijk.

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen