Vruchtbare lente of einde van de crisis?

0
337

De eerste berichten dat het einde van de recessie voorbij is, lijken ook invloed te hebben op het aantal geboren kinderen. Het afgelopen weekend zijn er maar liefst 35 kinderen geboren in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ). Op dit moment is er een toename van bijna 10% in het aantal bevallingen in dit ziekenhuis. Inmiddels staat de teller voor dit jaar al op 711 baby’s, met in het afgelopen weekend een record aantal geboorten.

Forse stijging
Vorig jaar rond deze tijd stond de krant nog vol met berichten over het dalend aantal kinderen. Ook de gynaecologen zagen de afgelopen twee jaar een flinke daling van het aantal bevallingen. In de eerste maanden van 2012 zagen we een daling van -12,3% ten opzichte van 2011, in de eerste maanden van 2013 een daling van -0,8% ten opzichte van 2012.
baby voetjes 2Sinds het begin van dit jaar ziet het Jeroen Bosch Ziekenhuis echter weer een sterke stijging van het aantal geboren kinderen met maar liefst 9,2% ten opzichte van 2013. Wanneer deze trend voortzet, zullen we meer bevallingen hebben dan in 2011. In dat jaar zijn tot nu toe de meeste bevallingen geweest, ongeveer 3000.

Deze cijfers motiveren ook de Coöperatie van Verloskundigen ’s-Hertogenbosch, om de samenwerking in de geboortezorg tussen het JBZ en de Coöperatie te optimaliseren, zodat alle zwangere vrouwen en hun baby’s de zorg blijven krijgen die zij verdienen.

Ook het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) geeft aan dat er  een stijging is in het aantal geboortes. In de eerste 2 maanden van 2014 zijn in Nederland 27.549 kinderen geboren, meer dan dezelfde periode in 2013 toen er 27.224 kinderen werden geboren. In Brabant is de toename ongeveer 3% ten opzichte van vorig jaar.

Jeroen Bosch Ziekenhuis
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een groot opleidingsziekenhuis op meerdere locaties in de regio ’s-Hertogenbosch en de Bommelerwaard. De wortels van het ziekenhuis gaan terug tot 1274. In 2011 is een nieuw ziekenhuis betrokken in ‘s-Hertogenbosch waar hoogwaardige, brede medisch specialistische en verpleegkundige zorg wordt geboden. Daarbij staan vier kernwaarden centraal: veilig, gastvrij, open en vernieuwend. Met ruim 240 medisch specialisten, verdeeld over 29 specialismen, is het Jeroen Bosch Ziekenhuis een topklinisch centrum voor acute en specialistische zorg. Als opleidingsziekenhuis levert het een belangrijke bijdrage aan de opleiding van artsen,  medisch specialisten, verpleegkundigen en andere zorgverleners in Nederland. Bijzondere aandachtsgebieden zijn minimaal invasieve (robot)chirurgie en ketenzorg. ‘Werken uit het hart’ is het devies bij het streven het meest patiëntveilige en patiëntgerichte ziekenhuis van Nederland te zijn.