Samenwerking beroertezorg regio ‘s-Hertogenbosch

0
240

Op 7 mei 2014 is een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) en verschillende organisaties in de omgeving. Deze samenwerking leidt tot het waarborgen van volledige, deskundige en samenhangende zorg voor patiënten die een beroerte, oftewel CVA, hebben of hebben gehad. Het is een onderdeel van de CVA-keten ’s-Hertogenbosch, die sinds 2005 staat voor ‘de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plaats’.

Het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst betekent dat de organisaties werken volgens de ketenafspraken. Hierin staat de kwaliteit van CVA-zorg beschreven, die ook is opgenomen in de landelijke CBO richtlijn 2008: Diagnostiek, behandeling en zorg voor patiënten met een beroerte.

20140508 CVA-keten ondertekeningZorg in één
De CVA-keten wil de kwaliteit van leven van patiënten met een beroerte verhogen, en ze helpen om alle dagelijkse bezigheden weer op te pakken. Vaak is hiervoor de expertise nodig van verschillende specialismen, of hebben patiënten misschien thuis nog hulp nodig. Door deze samenwerkingsovereenkomst is het voor patiënten gemakkelijker en overzichtelijker om zorg en hulp te krijgen van verschillende organisaties, en om in verschillende zorgomgevingen te worden behandeld.

Daarnaast zijn verschillende werkgroepen binnen de keten verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onder andere informatievoorziening, scholing en registratie. Daarmee blijven niet alleen alle patiënten, maar ook medewerkers op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, zodat wij de beste zorg kunnen blijven bieden aan patiënten.

Deelnemende organisaties
De deelnemende organisaties in de CVA-ketenzorg zijn Revalidatiecentrum Tolbrug, Stichting Brabantzorg, Van Neynselgroep, Vivent Mariaoord, Zorggroep Elde, Vivent Thuiszorg, stichting Laverhof en stichting Schakelkring.

Jeroen Bosch Ziekenhuis
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een groot opleidingsziekenhuis op meerdere locaties in de regio ’s-Hertogenbosch en de Bommelerwaard. De wortels van het ziekenhuis gaan terug tot 1274. In 2011 is een nieuw ziekenhuis betrokken in ‘s-Hertogenbosch waar hoogwaardige, brede medisch specialistische en verpleegkundige zorg wordt geboden. Daarbij staan vier kernwaarden centraal: veilig, gastvrij, open en vernieuwend. Met ruim 240 medisch specialisten, verdeeld over 29 specialismen, is het Jeroen Bosch Ziekenhuis een topklinisch centrum voor acute en specialistische zorg. Als opleidingsziekenhuis levert het een belangrijke bijdrage aan de opleiding van artsen, medisch specialisten, verpleegkundigen en andere zorgverleners in Nederland. Bijzondere aandachtsgebieden zijn minimaal invasieve (robot)chirurgie en ketenzorg. ‘Werken uit het hart’ is het devies bij het streven het meest patiëntveilige en patiëntgerichte ziekenhuis van Nederland te zijn.