Leren van patientenverhalen; meer dan een mooi verhaal?

praten-spraak-300x285Ervaringen van patiënten, zowel positieve als negatieve, lenen zich heel goed om de zorg in ziekenhuizen te verbeteren. Ervaringen van patiënten leveren gerichte, samenhangende en specifieke informatie op over het reilen en zeilen van de verschillende afdelingen in het ziekenhuis, bijvoorbeeld over medicatieverstrekking, behandelprocedures of hygiënische omstandigheden. Toch wordt er nog maar weinig gedaan met patiëntenverhalen. Hoe komt dat? En hoe kunnen we daar verandering in brengen?

Het Rathenau Instituut heeft in maart 2014 het rapport ‘Sterke verhalen uit het ziekenhuis’ gepubliceerd. De onderzoekers concluderen dat er meer naar patiëntenverhalen geluisterd moet worden en dat ziekenhuizen daar structureel van kunnen leren. Op dit moment wordt kwaliteit van zorg met name gemeten met kwantitatieve instrumenten zoals patiënttevredenheidsenquêtes of klachtenformulieren. Als ziekenhuizen daarnaast ook patiëntenverhalen verzamelen kan dit kwaliteitsverbetering in de zorg opleveren.

Onder leiding van Richard Engelfriet (dagvoorzitter) gaan we het gesprek aan met onder andere patiënten, artsen en beleidsmakers om te kijken hoe we van de onderzoeksresultaten nu naar concrete oplossingen kunnen komen voor het ziekenhuis. Is het wel mogelijk om in het huidige ziekenhuissysteem verhalen te gebruiken? Wat zijn praktische implicaties? Hoe kunnen ziekenhuizen daadwerkelijk deze verhalen gebruiken in de praktijk?

Programma:
14.30 uur – Ontvangst
15.00 uur – Opening door Gerdi Verbeet, voorzitter Rathenau Instituut
15.10 uur – Luisteren naar patiëntenverhalen, meer dan een mooi verhaal?
Met o.a. Jan Klein (anesthesioloog), Elke de Quay (ervaringsdeskundige
in het ziekenhuis) en Matthijs Buikema (medisch journalist, en Stichting  patiëntveilig.nl)
16.00 uur – Hoe kunnen ziekenhuizen verhalen inzetten: de hindernissen en uitdagingen.
Met o.a. Corine Jansen (patiëntluisteraar Radboud UMC), Ralph So (intensivist Albert Schweitzer ziekenhuis) en Bart Wijsman (uroloog TweeSteden ziekenhuis)
17.00 uur – Afsluitende borrel

Meer informatie
Heeft u vragen, neem dan contact op met Stans van Egmond via s.vanegmond(at)rathenau.nl
Publicaties:

Rapport Sterke verhalen uit het ziekenhuis