Onderzoek naar teken en Lyme

lymeHet Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) houdt zich onder andere bezig met de voorlichting over teken en de ziekte van Lyme. Een voorbeeld hiervan is de app ‘Tekenbeet’ voor de mobiele telefoon. Deze app bevat informatie over teken en de ziekte van Lyme, praktische instructies voor het verwijderen van een teek en een actueel overzicht van de activiteit van teken (tekenradar). Daarnaast biedt de app de mogelijkheid om een herinnering in te stellen om jezelf op teken te controleren en de mogelijkheid om via social media aan je vrienden te laten weten dat je de app gebruikt hebt.

Via deze vragenlijst willen we onderzoeken wat de Nederlandse bevolking weet over teken en de ziekte van Lyme, en welke maatregelen er genomen worden om dit te voorkomen. Bovendien willen we graag van de personen die geïnteresseerd zijn in de app ‘Tekenbeet’ weten hoe ze over de app denken.

Kortom, iedereen die geïnteresseerd is in teken & de ziekte van Lyme kan meedoen aan dit onderzoek, ongeacht of je de app wil downloaden.

Vragenlijst
In de vragenlijst stellen wij u vragen over uzelf, over de app en over teken en de ziekte van Lyme.

Invulinstructie
Wij vragen u de vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen. Per vraag is slechts één antwoord mogelijk, tenzij anders aangegeven. Bij open vragen kunt u zelf een antwoord invullen.

U vult het antwoord in dat het eerste in u opkomt. Meestal is uw eerste keuze het antwoord dat het beste bij u past.

Bij de antwoorden kunt u vaak kiezen uit een schaal met 7 punten.

Wij vragen u het punt aan te klikken dat het beste bij uw mening past.

Tijdsbesteding
Het invullen zal ongeveer 20 minuten duren.

We zijn benieuwd naar uw mening, er bestaan dus geen goede of foute antwoorden. Alle antwoorden zullen vertrouwelijk worden verwerkt en niet aan anderen worden doorgegeven.

Vragen?
Als u nog vragen heeft, neem dan contact met ons op via: tekenbeet@rivm.nl.

Bron: RIVM