Meer zicht op arbeidsmarkteffecten stelselwijzigingen AWBZ en jeugdzorg

0
505

Door aanvullende budgetten vanuit het Rijk zal de werkgelegenheidsafname in langdurige zorg en jeugdzorg kleiner zijn dan vorig jaar voorzien. Hoe groot de daling in werkgelegenheid in de praktijk wordt, is nog onduidelijk. De exacte arbeidsmarkteffecten worden door gemeenten en zorgverzekeraars bepaald. Dit blijkt uit de arbeidsmarkteffectrapportage (AER) die Panteia samen met SEOR en Etil voor het ministerie van VWS heeft opgesteld.

Over twee en een halve maand zijn de decentralisaties van de AWBZ en jeugdzorg een feit. Inmiddels is er steeds meer duidelijkheid over wat de stelselwijzigingen voor de werkgelegenheid in de langdurige zorg, ondersteuning en jeugdzorg betekenen.

werken-inn-de-zorgDe daadwerkelijke arbeidsmarkteffecten zullen echter pas in de loop van 2015 en 2016 blijken.

De AER geeft inzicht in hoe het aantal baan- en/of functiewisselingen afhangt van de wijze waarop zorginkopers (gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars) invulling geven aan de zorginkoop.  Factoren die daar, onder andere, bij een rol spelen zijn: de hoeveelheid diensten zij inkopen, de mate van besparing op tarieven, de uitvoeringskosten van inkopende partijen, social return on investment en andere eisen die men aan de aanbieders stelt.

Uit het onderzoek blijkt verder dat aanbieders al volop bezig zijn met het aanpassen van hun personeelsbestand. Ze anticiperen op minder omzet door nu al contracten van tijdelijk personeel niet te verlengen. Ook wordt er middels reorganisaties afscheid genomen van met name overhead en personeel op mbo niveau 1 en 2. Deze trend zal zich naar verwachting ook in 2015 continueren.

De ArbeidsmarktEffectRapportage (AER) Fase II is te downloaden via:
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail.jsp?id=2014Z17962&did=2014D36561

Bron: