Meer zicht op arbeidsmarkteffecten stelselwijzigingen AWBZ en jeugdzorg

Door aanvullende budgetten vanuit het Rijk zal de werkgelegenheidsafname in langdurige zorg en jeugdzorg kleiner zijn dan vorig jaar voorzien. Hoe groot de daling in werkgelegenheid in de praktijk wordt, is nog onduidelijk. De exacte arbeidsmarkteffecten worden door gemeenten en zorgverzekeraars bepaald. Dit blijkt uit de arbeidsmarkteffectrapportage (AER) die Panteia samen met SEOR en Etil voor het ministerie van VWS heeft opgesteld.

Over twee en een halve maand zijn de decentralisaties van de AWBZ en jeugdzorg een feit. Inmiddels is er steeds meer duidelijkheid over wat de stelselwijzigingen voor de werkgelegenheid in de langdurige zorg, ondersteuning en jeugdzorg betekenen.

werken-inn-de-zorgDe daadwerkelijke arbeidsmarkteffecten zullen echter pas in de loop van 2015 en 2016 blijken.

De AER geeft inzicht in hoe het aantal baan- en/of functiewisselingen afhangt van de wijze waarop zorginkopers (gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars) invulling geven aan de zorginkoop.  Factoren die daar, onder andere, bij een rol spelen zijn: de hoeveelheid diensten zij inkopen, de mate van besparing op tarieven, de uitvoeringskosten van inkopende partijen, social return on investment en andere eisen die men aan de aanbieders stelt.

Uit het onderzoek blijkt verder dat aanbieders al volop bezig zijn met het aanpassen van hun personeelsbestand. Ze anticiperen op minder omzet door nu al contracten van tijdelijk personeel niet te verlengen. Ook wordt er middels reorganisaties afscheid genomen van met name overhead en personeel op mbo niveau 1 en 2. Deze trend zal zich naar verwachting ook in 2015 continueren.

De ArbeidsmarktEffectRapportage (AER) Fase II is te downloaden via:
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail.jsp?id=2014Z17962&did=2014D36561

Bron:

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel studeer ik toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen