Themabijeenkomst Health Technology Assessment (HTA) over Internationalisering

0
319

Het ZonMw-programma HTA organiseert op maandag 8 december van 09.30 – 17.00 uur in Den Haag de themabijeenkomst Internationalisering. De bijeenkomst is bedoeld voor beleids- en onderzoeksmedewerkers in de gezondheidszorg.

Health Technology Assessment (HTA) bestrijkt een breder gebied dan de landelijke grenzen. In Europees verband en wereldwijd vindt samenwerking plaats en worden strategische doelstellingen geformuleerd en afgestemd; met als doel integratie met nationaal beleid.

personalisedmedicineTijdens de bijeenkomst staat de vraag centraal op welke wijze de HTA-onderzoeksprojecten vanuit het ZonMw-programma Dure Geneesmiddelen & HTA-methodologie zich hebben kunnen aansluiten bij deze internationale ontwikkelingen en welke lessons learned dit heeft opgeleverd.

Wat is Health Technology Assessment?
Om doelmatigheid van geneesmiddelen te onderzoeken, zijn onderzoeksmethodes nodig. Health Technology Assessment (HTA) is een verzamelnaam voor evaluatieonderzoek in de gezondheidszorg, en dient als instrument ter onderbouwing van het wel of niet toelaten, bevorderen of daadwerkelijk gebruiken van een medische technologie. Om uiteindelijk te komen tot doelmatig gebruik van (dure- en wees)geneesmiddelen is verdere ontwikkeling en optimalisatie tot bruikbare methodologie voor onderzoek van groot belang. Zulke methodologie kan uiteindelijk leiden tot inzichten die bijdragen aan beleidsadviezen over geneesmiddelen.

Programma
In het ochtendgedeelte houden 5 projectleiders van een HTA-onderzoek presentaties rondom het thema ‘Methodologieontwikkeling=international samenwerken’. De ochtend wordt afgesloten met een plenaire discussie onder leiding van dagvoorzitter is prof.dr. Maureen Rutten-Mölken.

‘s Middags komen 5 vertegenwoordigers van internationale organisaties en programma’s aan bod vanuit het thema: ‘Internationale programma’s een 360° view’. Gevolgd door een paneldiscussie met betreffende sprekers.

Aanmelden
De themabijeenkomst is gratis, vooraf aanmelden is verplicht. Aanmelden voor de themabijeenkomst kan via het aanmeldformulier op de website van ZonMw. Hier is ook het volledige programma te vinden.

De themabijeenkomst vindt plaats bij ZonMw/NWO in Den Haag.

Bron: ZonMw