15 miljoen korting op logopedie is onverantwoord

0
1624

logopedieLogopedisten roepen de Tweede Kamer op om de structurele bezuiniging van 15 miljoen euro op logopedie tegen te gaan. Het ministerie van VWS heeft deze korting vanaf volgend jaar ingeboekt omdat zorgverzekeraars logopedische zorg 25 procent onder het officiële NZa-tarief inkopen. Maar volgens de Nederlandse vereniging van logopedisten NVLF dwingen zorgverzekeraars een te lage vergoeding af die niet verantwoord is. Logopedisten zien dat patiënten de dupe worden omdat de kwaliteit van zorg onder de lage tarieven te lijden heeft. Woensdag 19 november wordt in de Tweede Kamer de begroting van het ministerie van VWS behandeld.

In de begroting van VWS wordt voorgesteld om vanaf 2015 structureel 15 miljoen euro te bezuinigen op logopedische zorg. Dit wordt gedaan omdat er al een aantal jaren minder aan logopedie wordt uitgegeven dan begroot. De zorgverzekeraars kopen namelijk logopedische zorg in tegen veel lagere tarieven, is de verklaring die VWS bij de cijfers geeft.

De NVLF heeft Kamerleden per brief laten weten zéér ongerust te zijn over de toekomst van zorg aan kinderen met een spraak-/taalstoornis of ouderen met een afasie. NVLF-voorzitter Theo de Koning: “De zorgwekkende verhalen van logopedisten kom ik overal in het land tegen. De zorg is op deze manier niet vol te houden. Innoveren en werken aan kwaliteit wordt nagenoeg onmogelijk. Logopedisten worden dubbel gepakt door de lage tarieven van zorgverzekeraars en de bezuiniging op het budget. Ik roep de Kamerleden op om in te grijpen in het contracteerproces. De NZa moet echt de rol gaan krijgen van waakhond en opkomen voor het belang van goede en toegankelijke zorg. De nadruk op betaalbaarheid slaat nu door in excessen, doordat zorgverzekeraars wordt toegestaan alleen op prijs in te kopen.”

Tegenstrijdig beleid
De NVLF constateert twee niet met elkaar te verenigen tegenstrijdigheden:

  • De NZa heeft na een uitgebreid kostenonderzoek vastgesteld dat de tarieven voor logopedie in 2015 omhoog moeten om goede logopedische zorg voor patiënten mogelijk te maken en in de toekomst mogelijk te houden.
  • VWS boekt een bezuiniging in omdat zorgverzekeraars niet tegen hogere tarieven inkopen, zoals de NZa aanbeveelt, maar juist tegen wurgtarieven.

 

Theo de Koning: “VWS staat deze scheve verhouding in het contracteersysteem niet alleen oogluikend toe, maar maakt zelfs dankbaar gebruik  van de inkoopmacht en contracteerpraktijken van zorgverzekeraars. Die leiden ertoe dat zonder adequate mogelijkheid tot onderhandeling bodemprijzen worden afgedwongen. Er wordt niet of nauwelijks gecontracteerd op kwaliteit. Dit is tegen het advies van de NZa om redelijke tarieven te hanteren in, maar de NZa staat erbij, kijkt ernaar maar grijpt niet in.”

Iedereen is het ermee eens dat de zorgkosten moeten dalen en iedereen wil zo min mogelijk premie betalen. De keerzijde is dat logopedisten klem zitten en alleen kunnen ‘tekenen bij het kruisje’. Patiënten zijn de dupe, want praktijken kunnen niet investeren of leven on de rand van een economisch gezond bestaan. Van betere zorg in de buurt komt weinig terecht.

Onderzoek naar inkoopmacht
De NZa gaat nu onderzoek doen naar de inkoopmacht van de vier grote zorgverzekeraars naar aanleiding van de noodkreten van logopedisten en andere (para)medici. Theo de Koning: “Dat is hard nodig en wordt de hoogste tijd. Dan is het wel van belang dat de NZa de juiste vragen stelt: ‘Hoe kunnen we het inkoopproces zo verbeteren dat goede zorg voor mensen duurzaam houdbaar is?’ en ‘Welke rol zou de NZa hierin moeten vervullen als marktmeester?’ en ‘Hoe stimuleren we zorgverzekeraars niet alleen op prijs, maar op kwaliteit in te laten kopen?’
Ik wil binnenkort met VWS, de NZa en de zorgverzekeraars om tafel voor afspraken hoe we de kwaliteit van zorg transparanter kunnen maken.”