‘We zijn er bij hem eerder bij en dat kan een wereld van verschil maken’

poster driesDries en Hidde hopen deze maand, net als ieder ander kind, op cadeautjes. Alleen, voor hen is het wat moeilijker om die te vragen. De twee jongstezoontjes van Maria en Wim Noorlag uit Hoogeloon hebben een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Dries (5), de oudste, heeft vooral een grote spraakachterstand. Zijn ouders boksen op tegen de vele vooroordelen en vertellen graag hun verhaal, omdat ze hopen dat er zo meer begrip komt voor kinderen die moeite hebben met praten.

Daarom doen ze mee aan de campagne van Kentalis. Naast meer kennis wil de landelijke zorg- en onderwijsorganisatie meer begrip creëren bij mensen die voorheen nog niets wisten over TOS.

Wat is TOS?
TOS is een taalontwikkelingsstoornis en komt zowel bij jongens als bij meiden voor. Van de bevolking heeft 5% TOS. Bij hen lopen de verbindingen tussen hersengebieden anders. Daardoor wordt taal minder goed verwerkt. Ze hebben bijvoorbeeld moeite met het onthouden en leren van woorden of klanken. Een taalontwikkelingsstoornis kun je niet zien. Het is een onzichtbare beperking en dat maakt het vaak eenzaam. Als mensen merken dat iemand anders praat of moeite heeft om dingen te begrijpen, denken ze vaak dat diegene dom is of een verstandelijke beperking heeft. Daarbij is een taalontwikkelingsstoornis moeilijk uit te leggen. TOS wordt vaak verward met dyslexie, stotteren, een algemene taalachterstand of autisme.

Hoe eerder, hoe beter
Kentalis biedt veel voor mensen met TOS, van onderzoek tot onderwijs en zorg. Vroegsignalering en vroegbehandeling vormen een belangrijk onderdeel, maar ook als de diagnose op latere leeftijd wordt gesteld, zijn er voldoende mogelijkheden.

Wanneer de behandeling vroeg begint – het liefst op de peuterleeftijd – krijgt het kind nog meer en betere kansen zich te ontwikkelen. “Toen Hidde met tweeënhalf nog niet praatte, waren we direct alert”, vertelt Maria. “En de huisarts ook. We zijn er bij hem eerder bij en dat kan een wereld van verschil maken. Hoe eerder, hoe beter.” Hidde, nu drie jaar, praat bijvoorbeeld beter dan zijn broer Dries op dezelfde leeftijd.

“We hopen dat Dries en Hidde uiteindelijk zelfstandig kunnen functioneren in de grotemensenwereld. Het blijft spannend, want als je niet goed kunt praten, heeft dat vergaande gevolgen. De toekomst zal het uitwijzen. We weten in ieder geval dat ze op de allerbeste plek zitten”, aldus Maria.

Campagne
In de campagne met als thema TOS stelt Kentalis kinderen, jongeren en volwassenen centraal. Op de website www.ikenkentalis.nl is onder andere het verhaal van Maria en Wim Noorlag te lezen. Ook is er later deze week een filmpje met hen en Hidde en Dries te bekijken.

Daarnaast geeft Kentalis vanaf deze maand cadeautjes weg. Voor huisartsen en andere verwijzers is er ‘5 op een rij’, dat te vinden is onder downloads, waar ook posters en kaarten te downloaden zijn. De foto’s zijn gemaakt door Zilveren Camera winnend fotograaf Robin Utrecht.

Kinderen kunnen deelnemen aan een kleurwedstrijd. De kleurplaat staat onder downloads op www.ikenkentalis.nl. Door de ingekleurde kleurplaat te fotograferen en te uploaden op de Facebookpagina van Kentalis kunnen ze de handpop Coco winnen.

Het aantal gratis cadeautjes (downloads) wordt de komende tijd verder uitgebreid.

Kentalis in het kort
Kentalis biedt veel op het gebied van TOS. De landelijke organisatie is specialist op het gebied van diagnostiek, zorg en onderwijs voor kinderen, jongeren en volwassenen die moeite hebben met taal en spraak, mogelijk in combinatie met autisme. Of zij zijn doof, (ernstig) slechthorend of doofblind. Sommigen hebben bijkomende beperkingen, motorische problemen of een andere thuistaal. Wij willen dat zij zo goed mogelijk kunnen meedoen aan onze samenleving. Daarom bieden wij hen allerlei mogelijkheden om zich te ontwikkelen in taal en communicatie: landelijk en dichtbij huis.