APTC klaar om door zorgverzekeraars gecontracteerd te worden

Vrijheid-Vandaag heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) laten weten dat zorgverzekeraars geen onderlinge afspraken mogen maken om een contract te sluiten met slechts één centrum voor protonentherapie voor de behandeling van kanker. Het Amsterdam Proton Therapy Center (APTC) is verheugd dat zij nu concrete gesprekken kan voeren met de zorgverzekeraars.

Marcel Verheij, als radiotherapeut-oncoloog verbonden aan het APTC: “Wij zijn er van overtuigd dat wij als APTC optimaal gepositioneerd zijn om door de zorgverzekeraars gecontracteerd te worden voor deze voor Nederland nieuwe behandeling.”
Optimale uitgangspositie
Het Amsterdam Proton Therapy Center is blij dat er met het standpunt van de ACM nu eindelijk meer duidelijkheid is over protonentherapie in Nederland. Nu zorgverzekeraars zelf hun protonentherapiezorg kunnen inkopen, ontstaat meer keuze voor patiënten. Het APTC gaat ervan uit dat zorgverzekeraars hun zorg zullen inkopen op de beste locatie, zowel voor de patiënten (volwassenen en kinderen) als voor de kwaliteit en betaalbaarheid van de gezondheidszorg in het algemeen. Het APTC is hiervoor optimaal gepositioneerd. Dit komt mede door de verbinding met de universitair medische centra AMC en VUmc en het in kanker gespecialiseerde Antoni van Leeuwenhoek, en de samenwerking met het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie.

Daarnaast heeft het APTC een unieke positie op het gebied van onderzoek en innovatie, wat essentieel is voor de kwaliteit van deze zorg op de lange termijn. “Nu protonentherapie voor volwassen patiënten en kinderen met kanker naar Nederland komt, ligt het voor de hand om de zorginkoop in ieder geval bij het APTC te doen”, aldus Verheij.

2018
Het Amsterdam Proton Therapy Center zal gebouwd worden op het terrein naast het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam, en wil in 2018 de eerste patiënten gaan behandelen. Met de uitspraak van de ACM komt hopelijk een einde aan de langdurige onduidelijkheid voor zowel de kankerpatiënt als alle betrokken initiatiefnemers in Nederland.