IGZ ontwikkelt toezichtmethode ‘observeren’ verder voor de toekomst

toezichtOp 4 maart jl. was er een bijeenkomst (invitational conference) over het toezicht op de zorg voor mensen met dementie. De bijeenkomst was voor vertegenwoordigers van instellingen waarbij IGZ onlangs een proef deed met een nieuwe toezichtmethode; observeren van daadwerkelijk geleverde zorg aan mensen met dementie. Ook brancheorganisaties en koepels waren uitgenodigd.

Doelen
De proef had twee doelen. Ten eerste, onderzoeken in hoeverre observeren van daadwerkelijk geleverde zorg bruikbare bevindingen oplevert. Ten tweede, toetsen in hoeverre de acht kernelementen ‘omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie’ terug te zien zijn in de zorg aan mensen met dementie in verpleeghuizen. Tijdens de bijeenkomst werden betrokken zorgaanbieders, brancheorganisaties en koepels alvast deelgenoot gemaakt van de eerste bevindingen. In mei 2015 brengt de inspectie het rapport uit.

Persoonsgerichte zorg
Belangrijk in de zorg aan mensen met dementie is zorg geven die past bij de persoon die de mens met dementie is: persoonsgerichte zorg. De inspectie zocht een methode waarmee zij zich een goed oordeel kan vormen over de mate waarin zorg toegespitst is op de mens die de zorg krijgt. Zo sluit ook het toezicht beter aan op het perspectief van de ‘cliënt’ in zorg. Tijdens de bijeenkomst op 4 maart waren zowel de inspecteurs als de aanwezige zorgaanbieders positief over de methode observatie door inspecteurs. De inspectie zal deze methode daarom verder gaan ontwikkelen.

Twitter
Twee inspecteurs observeerden de zorg voor mensen met dementie en delen mooie voorbeelden van persoonsgerichte zorg die zij zien in de praktijk. Volg ze op Twitter.