Beantwoording Kamervragen over uitspraken secretaris Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE)

kamerledenAntwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Dik-Faber (CU) over de uitspraken van de secretaris van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE). (2015Z05214)

1
Kent u het bericht ‘‘Onzorgvuldig’ doet kliniek onrecht’? Wat vindt u van de opmerking van de secretaris van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE) dat van de term ‘onzorgvuldig’ een verkeerde suggestie uitgaat? 1)

2
Deelt u de mening dat de term ‘onzorgvuldig’ wel aansluit bij de Wet toetsing levensbee?indiging op verzoek en hulp bij zelfdoding, en daarmee een goede duiding geeft wanneer er sprake is van het overtreden van artikel 2 van deze wet?

3
Deelt u voorts de mening dat het onwenselijk is wanneer de secretaris van de RTE vanuit haar functie uitspraken doet die in strijd zijn met voornoemde wet? Zet zij daarmee de wettelijke toetsingstaak van de RTE onder druk?

4
Kunt u aangeven of dit pleidooi voor een nieuwe terminologie een door de leden van de RTE gedeelde en gedragen visie betreft?

1, 2, 3 en 4
Zie mijn reactie op de Kamervragen 2 en 3 van de Kamerleden Pia Dijkstra (D66) en Tellegen (VVD) over ditzelfde onderwerp (2015Z04946). Zoals ik daarin aangaf, hanteren de Rte de terminologie “oordeel: zorgvuldig” of “oordeel: onzorgvuldig” niet in de oordelen zelf, maar slechts in de samenvatting van het oordeel en in de jaarverslagen. De Rte doen dit vanwege de leesbaarheid van deze documenten. Dit heeft de algemeen secretaris van de Rte weergegeven in haar reactie. Deze terminologie kan in de media echter onbedoeld zorgen voor een ongenuanceerd beeld van het handelen van de arts. Ik zal daarom in een periodiek overleg met de Rte met hen het gebruik van deze terminologie bespreken.

5
Deelt u de mening dat de Levenseindekliniek indirecte invloed heeft op de oordelen van de RTE, nu in het artikel expliciet wordt aangegeven dat de oordelen onzorgvuldig “wrevel wekken” bij de Levenseindekliniek en de RTE daar kennelijk begrip voor hebben?

5
Nee. De Levenseindekliniek heeft geen invloed op de oordelen van de onafhankelijke Rte.

6
Deelt u de visie dat het nuanceren van de term ‘onzorgvuldig’ een uitholling van de zorgvuldigheidseisen van de euthanasiepraktijk impliceert?

7
Wilt u, om duidelijkheid te verschaffen, in gesprek gaan met de secretaris van de RTE?

6 en 7
Zie mijn antwoord op vraag 1, 2, 3 en 4.

1) Trouw 20 maart 2015

Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Van der Staaij (SGP), ingezonden 24 maart 2015 (vraagnummer 2015Z05204)

Bron: Rijksoverheid