KNMG: Toelichting op systematiek visitatieprogramma voor huisartsen gereed

De toelichting op de systematiek van het visitatieprogramma als een van de herregistratie-eisen voor huisartsen is gereed. De herregistratie-eis ‘heeft deelgenomen aan het visitatieprogramma’ vraagt of deelname aan het ‘visitatieprogramma individueel functioneren’ of accreditering of certificering van de huisartsenpraktijk. U vindt de instanties die de accreditering en certificering doen van huisartsenpraktijken in deze toelichting. Voor deelname aan het visitatieprogramma verwijzen wij u naar de informatie op www.mijnvisitatie.nl.

huisartsGeaccrediteerde of gecertificeerde praktijk
Als u als huisarts heeft deelgenomen aan praktijkaccreditering of certificering dient u dit bij uw herregistratie aan te tonen bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). De RGS werkt op dit moment aan deze uitwerking en verwacht dit voor 1 juli te kunnen publiceren op de site van RGS. Huisartsen die zich moeten herregistreren in 2016, worden ruim voor die datum door de RGS aangeschreven als extra herinnering.

Heeft u vragen?
Voor vragen over het visitatieprogramma zijn de medewerkers van het Bureau Visitatie Huisartsen te bereiken via e-mail: info@mijnvisitatie.nl.

Voor vragen over uw herregistratie kunt u terecht op de website van RGS per e-mail: herregistratie@fed.knmg.nl.

Bron: KNMG