FNV Zorg & Welzijn wint rechtszaak onregelmatigheidstoeslag tijdens vakantie

0
752

heeft een rechtszaak gewonnen waarin zij namens twee leden, werkzaam als triagist op een huisartsenpost in Zeeland, doorbetaling had geëist van de tijdens vakanties en verlof. De rechtbank in Middelburg heeft de leden van FNV Zorg & Welzijn vorige week in het gelijk gesteld en de werkgever opgedragen de gemiste onregelmatigheids­toeslag over de vijf jaar voorafgaand aan 1 januari 2014 te betalen. Een triagist fungeert als poortwachter voor de spoedeisende hulp op een huisartsenpost. Hij of zij beoordeelt de zorgvraag van de patiënt op urgentie en stelt een vervolgtraject vast (bijv. consult, zelfzorgadvies, bezoek huisarts).

hamer rechtSinds 1 januari 2014 ontvangen werknemers van huisartsenposten op grond van de cao Huisartsenzorg onregelmatigheidstoeslag over opgenomen verlof- en uren. Voorheen was dit niet het geval. Triagisten kregen tijdens verlof- en vakantie uren enkel hun basisloon uitbetaald. Enkele uitspraken van het Europese Hof van Justitie impliceerden dat medewerkers op grond van een uitzonderingsbepaling in de vorige cao in het verleden ten onrechte geen onregelmatigheidstoeslag hebben ontvangen. Het lukte niet om afspraken te maken met de werkgevers over het nabetalen van deze gemiste toeslag. Daarom stapten de leden van FNV Zorg & Welzijn naar de rechter.

Over deze onderhandelingen zegt Jan Wagenaar, bestuurder bij FNV Zorg & Welzijn: ‘De werkgevers waren hooguit bereid om de werknemers eenmalig een bedrag uit te betalen ter grootte van twee-en-een-half jaar aan gemiste onregelmatigheidstoeslag, mits zij zouden afzien van gerechtelijke stappen tegen hun werkgever. Een aantal leden van FNV Zorg & Welzijn is niet op het aanbod ingegaan en heeft ervoor gekozen om met behulp van de vakbond nabetaling te eisen over de gehele wettelijke navorderingstermijn van 5 jaar voorafgaand aan 1 januari 2014.’

Proefproces
FNV Zorg & Welzijn heeft bij wijze van proefproces namens een klein aantal leden op drie plaatsen in het land een rechtszaak aangespannen tegen huisartsenposten die weigerden gemiste onregelmatig­heids­toeslag over de volledige navorderingstermijn van 5 jaar na te betalen. In Middelburg heeft de rechter nu uitspraak gedaan in het voordeel van de leden van FNV Zorg & Welzijn. ‘We verwachten nu ook spoedig uitspraak in de beide andere zaken. Ik heb er het volste vertrouwen in dat ook deze uitspraken in het voordeel van onze leden gaan uitvallen.’, aldus Wagenaar.

Bron: FNV Zorg & Welzijn