Mantelzorgers moeten knokken voor vakantie

0
392

Mantelzorgers hebben de afgelopen maanden moeten knokken om hun welverdiende zeker te stellen. Bij de zoektocht naar vervangende zorg stuiten zij op veel regelwerk, lange doorlooptijden en verwijzingen van het kastje naar de muur. Dit blijkt uit de tweede trendrapportage van Mezzo over de gevolgen van de transitie voor mantelzorgers.

De zorg even kunnen overdragen. Dat is essentieel voor veel mantelzorgers: vanwege werk, een ziekenhuisbezoek en om even op adem te komen – bijvoorbeeld op vakantie.

Toch is er op dit moment niet voldoende passende respijtzorg voor mantelzorgers die dat nodig hebben. De voorwaarden van gemeenten en zorgverzekeraars voor de toegang tot respijtzorg werpen een drempel op voor mantelzorgers. Daarnaast bieden verpleeghuizen minder logeerplekken aan, vanwege de kosten en het feit dat locaties moeten sluiten of samengaan. En het is moeilijker om de vervangende zorg die wel beschikbaar is,  geregeld te krijgen.

Frustraties
Een vakantie zou ontspannend moeten zijn, maar de afgelopen maanden sprak Mezzo aan de Nationale Mantelzorglijn mantelzorgers bij wie de frustraties hoog opliepen bij het regelen van een welverdiende vakantie. De telefonische hulplijn constateert een verdubbeling van het aantal vragen en signalen over respijtzorg die binnenkomen, ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Een : ‘Ik ben samen met mijn wijkverpleegkundige vier tot vijf maanden bezig geweest om mijn vader kortdurend te laten opnemen zodat ik met mijn gezin op vakantie kon. Het is uiteindelijk gelukt maar door al het regelwerk en de onzekerheid of we wel konden gaan, zat ik er helemaal doorheen toen we uiteindelijk op vakantie gingen.’

Afspraken nakomen
Liesbeth Hoogendijk, directeur Mezzo: ‘Om op vakantie te gaan moeten mantelzorgers  de zorg voor hun naaste kunnen waarborgen. Als het niet te regelen valt met familie of vrienden, moeten zij kunnen rekenen op de beschikbaarheid en flexibele inzet van betrouwbare respijtzorg.’

Mezzo vindt dat alle partijen – gemeenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars – samen hun afspraken over voldoende, op afroep beschikbare respijtzorg en de informatievoorziening hierover onder de loep moeten nemen.

In het bijzonder moeten zij hun verantwoordelijkheid nemen voor kortdurende, volledige overname van de zorg voor vakantie. Daarmee zijn immers nog hogere kosten te voorkomen, namelijk die van de mantelzorgers die overbelast raken.

Bron: Mezzo