Patiënten moeten sterkere rol krijgen bij zorgverlening

Promotie mw. Janneke E. van Leijen-Zeelenberg, MSc
Titel: “Healthcare Quality Improvement by Redesign; aspects of redesigning healtcare processes and the effect on quality of care”
Vrijdag 18 december 2015, 14.00 uur

In het huidige zorgstelsel is de geleverde kwaliteit van zorg niet altijd optimaal en stijgen de uitgaven aan zorg nog altijd. Technologische veranderingen en de hogere levensverwachting stellen ook andere eisen aan de zorgverlening. Vaak worden optimalisatieprojecten ingezet om tot betere kwaliteit van zorg te komen.

Veel gebruikte technieken zijn Lean Six Sigma en Business Process Redesign. Maar wordt met het inzetten van dit soort technieken ook daadwerkelijk kwaliteitsverbetering bereikt? In dit proefschrift wordt aangetoond dat de wetenschappelijke basis voor zulke optimalisatieprojecten geen antwoord geeft op deze vraag. Daarnaast wordt er beargumenteerd dat de inbreng van patiënten een sterkere rol kan en moet krijgen in het organiseren en (opnieuw) vormgeven van zorgverlening.

Bron: Nieuwsbank.nl