Meer inzicht in refluxziekten

Promotie Pim Weijenborg: ‘Reflux perception and the esophageal mucosal barrier in gastroesophageal reflux disease’.
Gastro-oesofageale refluxziekte (GORZ) is één van de meest voorkomende aandoeningen van het maag-darmkanaal. Zuurbranden, ophoesten van voedsel en pijn op de borst zijn de meest voorkomende symptomen. Patiënten met refluxsymptomen hebben gemiddeld vaker reflux van zure maaginhoud naar de slokdarm. Echter, er is vaak sprake van een discrepantie tussen de mate van reflux en de ernst van de klachten. Weijenborg wil meer inzicht verschaffen in hoe reflux tot symptomen leidt en hoe dit kan worden beïnvloed.

Hij toont aan dat een verhoogde gevoeligheid voor maagzuur bij patiënten met refluxziekte is geassocieerd met een verminderde barriërefunctie van de bekleding van de slokdarm (epitheel). Het maakt daarbij niet uit of er ook sprake is van een slokdarmontsteking. Weijenborg laat zien dat de barriërefunctie van de slokdarmbekleding bij patiënten kan worden gemeten door het impedantiespectrum te bepalen van slokdarmepitheel met een nieuwe endoscopische katheter.

Refluxziekte wordt meestal behandeld met een protonpomp-remmer (PPI). Het effect van een PPI op symptomen bij patiënten zonder slokdarmontsteking werd vaak als gering beschouwd. Weijenborg toont aan dat een PPI effectief symptomen onderdrukt bij 73 procent van de patiënten zonder slokdarmontsteking. Daarmee is het effect gelijk aan dat bij patiënten mét slokdarmontsteking. Verder heeft hij onderzoek gedaan naar het effect van antidepressiva op de slokdarm. Hij concludeert dat antidepressiva de gevoeligheid van de slokdarm kunnen beïnvloeden en pijn op de borst kunnen doen afnemen.

Bron: AMC/UVA