Trainen goede arm kan helpen bij leren gebruiken van prothese

Array

Behendig omgaan met een armprothese is niet gemakkelijk. Naar schatting dertig procent van alle patiënten die na een armamputatie een prothese krijgt aangemeten, gebruikt deze uiteindelijk niet. Onderzoek van UMCG-handtherapeut Sietske Romkema laat zien dat prothesevaardigheden waarschijnlijk beter kunnen worden door wat bewegingswetenschappers ‘intermanual transfer’ noemen: het direct na de amputatie beginnen met het trainen van de niet-aangedane zijde.

Romkema onderzocht het effect van intermanuele transfer eerst bij meerdere groepen gezonde volwassen en één groep kinderen, en daarna bij proefpersonen die recent of al langer geleden een armamputatie hadden ondergaan. Ook onderzocht ze of het effect van intermanuele transfer groter kan worden door anders of met langere tussenpozen te trainen, en door gebruik te maken van spiegeltherapie en ‘motor imagery’ – het maken van een mentale voorstelling van een beweging.

Om te bestuderen of het trainen van motorische vaardigheden aan één zijde helpt bij het leren van motorische vaardigheden aan de andere kant van het lichaam, leerde Romkema een groep van 24 gezonde volwassenen en een groep van 24 kinderen van vijf jaar een prothesesimulator aansturen met spieren uit de onderarm. De proefpersonen volgden hiervoor een vijfdaagse training van dertig minuten per dag waarin ze leerden voorwerpen op te pakken en functionele taken uit te voeren. Na afloop bleek dat de proefpersonen in beide groepen deze taken ook met de ongetrainde hand sneller konden uitvoeren dan een controlegroep (van dezelfde grootte) die niet had geoefend. Maar de niet-getrainde arm was door de training niet beter geworden in het controleren van de kracht.

Romkema herhaalde het onderzoek onder gezonde volwassenen in een kleine groep van mensen die net een armamputatie hadden ondergaan. Die effecten waren veelbelovend, maar de groep was met 7 deelnemers te klein om hard bewijs te leveren. Om dit probleem op te lossen, ontwierp ze een tweede test voor 22 ervaren prothesegebruikers en een controlegroep van 22 mensen, waarbij ze de training omdraaide. De arm met de prothese was langdurig gebruikt en kon dus als getraind worden beschouwd. En niet de arm met de prothese, maar de gezonde arm werd de testarm. Opnieuw lieten de resultaten zien dat de prothesevaardigheid (gemeten als de duur van het uitvoeren van drie functionele taken) toenam door het trainen van de andere kant. Dat zijn veelbelovende resultaten voor de klinische praktijk.

Sietske Romkema (1983) behaalde in 2009 haar mastertitel bewegingswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij verrichtte haar promotieonderzoek bij onderzoeksinstituut SHARE van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Het onderzoek werd gefinancierd door subsidies van o.a. ZonMW, Revalidatiefonds, Stichting Beatrixoord Noord-Nederland en OIM Stichting. Romkema werkt als ergotherapeut/handtherapeut in het UMCG.

Intermanual transfer in prosthetic training

Promotie: Mw. S. (Sietske) Romkema
Wanneer: 17 februari 2016
Aanvang: 11:00
Promotor: prof. dr. C.K. (Corry) van der Sluis
Waar: Academiegebouw RUG
Faculteit: Medische Wetenschappen / UMCG
Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen