Hoe kan de zorg eruit zien als uw longaandoening levensbedreigend wordt?

Longpunt: Longmedicijnen en niet medicamenteuze behandeling: hoe kan de zorg eruit zien als uw longaandoening levensbedreigend wordt?
Longpunt Eindhoven organiseert op maandagmiddag 21 maart een lezing met als thema ‘Longmedicijnen en niet medicamenteuze behandeling: hoe kan de zorg eruit zien als uw longaandoening levensbedreigend wordt?’

De bijeenkomst staat onder van een verpleegkundig specialist van het Catharina ziekenhuis en een stafmedewerker astma/COPD van het PoZoB (Praktijkondersteuning Zuid-Oost Brabant).

We praten over verschillende medicijnen, maar daarnaast ook over de vele andere zorgmogelijkheden die er zijn. Er is volop gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan. Voor koffie of thee wordt gezorgd.

De lezing vindt plaats in het auditorium van Máxima Medisch Centrum, Ds. Th. Fliednerstraat 1 in Eindhoven. De middag begint om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. U bent vanaf 13.30 uur van harte welkom. De toegang is gratis. Informatie over deze bijeenkomst kunt u krijgen bij mw. R. Dost, telefoonnummer (040) 843 53 07. Wilt u zich aanmelden? Via longpunteindhoven@longfonds.nl of op bovengenoemd telefoonnummer.

Het Longfonds organiseert samen met Máxima Medisch Centrum, het Catharina Ziekenhuis en PoZoB (praktijkondersteuners huisartsen in Zuidoost-Brabant) een baanbrekend initiatief van patiënten voor patiënten: Longpunt Eindhoven. Het Longpunt is een combinatie van een informatiebijeenkomst en lotgenotencontact voor patiënten met een (chronische) longaandoening.

Bron: Longpunt MMC