Iedereen in Nederland kan laatste wens online vastleggen

Watikwens.nl biedt laagdrempelig platform bij ziekte en overlijden
Welke muziek er tijdens de crematie gedraaid moet worden. Welke boodschap je je partner of kinderen wilt meegeven. Wie je welke bezittingen wilt schenken. Iedereen kan voortaan zijn persoonlijke laatste wensen bij ziekte en overlijden online laten vastleggen via Watikwens.nl.

Op het laagdrempelige online platform kunnen mensen aangeven wat ze wel en niet willen en van tevoren zaken regelen. ,,Het biedt mensen de kans om vooraf goed te beschrijven en vast te leggen wat er moet gebeuren als je ziek wordt of komt te overlijden, zodat je dat ook met familie en geliefden kunt delen. Anders beslissen anderen dat na je dood en dat is een gemiste kans,” stelt bedenker Jos Verspaget.

Hij verloor een paar jaar geleden zijn vrouw en enkele maanden geleden zijn moeder. Beiden hadden hun laatste wensen duidelijk beschreven. “Mijn vrouw heeft een lang ziekbed gehad, waardoor we de tijd hadden om dat te bespreken en vast te leggen, maar niet iedereen is die tijd gegund,” vertelt Verspaget.

In zijn omgeving kent hij genoeg mensen die na de dood van een partner of familielid ontdekten dat die geen wensen of voorkeuren had achtergelaten. Met zijn bedrijf JFBV bedenkt hij innovatieve oplossingen en ideeën en zo ontstond het plan voor Watikwens.nl. Uit marktonderzoek bleek dat er grote behoefte bestaat aan een dergelijke website. Van de ondervraagden gaf 84 procent aan er gebruik van te zullen maken. Allen (100 procent) willen een boodschap nalaten voor nabestaanden en 94 procent vindt het belangrijk dat nabestaanden goed op de hoogte zijn van hun wensen met betrekking tot mijn begrafenis of crematie. Omdat de behoefte niet aan land of grens gebonden is, wordt de dienst ook internationaal aangeboden.

Watikwens.nl is niet verbonden aan verzekeraars, zorg- of uitvaartorganisaties. Mensen zijn daardoor vrij om aan te geven wat ze willen. Ook is het geen vervanger voor formele zaken die geregeld moeten worden zoals testament of een euthanasieverklaring. De website is vooral bedoeld voor persoonlijke wensen en afspraken, die voor personen vaak des te belangrijker zijn.

Wie zich inschrijft krijgt de keuze uit een heel menu aan mogelijkheden. Van wensen voor niet behandelverklaring, de wake, uitvaart of kerkdienst – bijvoorbeeld muziek, video, toespraken, bloemen, sieraden, kleding en adressenlijst – tot praktische zaken die geregeld of overgedragen moeten worden zoals verzekeringen, wachtwoorden en administratie. Abonnees kunnen schrijf- en leesrecht toekennen aan anderen en hun hele wensenpakket uitprinten.

Volgens Verspaget kan het niet helder hebben van de voorkeuren en wensen van partner, kind of ouders een bron van misverstand en wrijving vormen. “In tijden van verdriet moeten mensen al een heleboel regelen. Dan is het hebben van persoonlijke informatie met heldere tekst en begrijpelijke uitleg een grote troost,” zegt hij. “Je laatste wensen vastleggen is onderdeel van het afscheid nemen en van het rouwproces. Je gunt het iedereen om dat op een goede manier te doen. Daar is deze website voor bedoeld.”

Bron: Watikwens.nl