Zorgverzekeraars maken drie miljoen vrij voor eigen regie

0
3685

De gezamenlijke zorgverzekeraars hebben 3 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het verder brengen van zelfmanagement in de zorg. Hierdoor wordt het mogelijk voor mensen met een chronische aandoening om zelf aan hun gezondheid te werken, met hulp van hun zorgverlener, hun omgeving en ICT. Het bedrag is vrijgemaakt dankzij een krachtenbundeling van patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars in de coöperatie Zelfzorg Ondersteund (ZO!)

Steeds meer mensen met een chronische aandoening willen meer grip op hun gezondheid, zodat ze de dingen kunnen blijven doen die ze belangrijk vinden. Op vakantie gaan bijvoorbeeld, of voetballen met hun kleinkinderen. De mogelijkheden om hun eigen leven te leiden krijgen ze met zelfmanagement: werken aan je gezondheid met hulp van je zorgverlener, omgeving en ICT.

De volgende stap
Eerstelijns zorgorganisaties die aan de slag willen met zelfmanagement, maar daarvoor onvoldoende reguliere middelen hebben, kunnen aanspraak maken op het beschikbare budget van de zorgverzekeraars. Het invoeren van zelfmanagement is namelijk niet eenvoudig. Zo moet het zorgproces aangepast worden en moeten medewerkers geschoold worden voor hun nieuwe rol.

ZO! ondersteunt eerstelijns zorgorganisaties hierbij. Een consulent van ZO! brengt samen met de zorgverzekeraar, een patiëntvertegenwoordiger en de zorgaanbieder in kaart waar de zorggroep staat en hoe de volgende stap gezet kan worden bij de implementatie van zelfmanagement. Als de uitkomst van het traject is dat er eenmalig extra middelen nodig zijn om de stap mogelijk te maken, kan budget van de verzekeraars gevraagd worden. Dit geld wordt verstrekt door Zorgverzekeraars Nederland.

Over ZO!
Er zijn in Nederland al veel initiatieven op het gebied van zelfmanagement, maar grootschalige invoering gaat nog niet zo snel. Daarom hebben vertegenwoordigers van patiënten, zorgverleners, zorgverzekeraars en kennisorganisaties de handen ineengeslagen in de coöperatie ZO!. Samen brengen ze de juiste partijen om tafel, ontsluiten ze opgedane kennis en vullen ze blinde vlekken in. Ook aan de kant van regelgeving en financiën zijn ze actief. Bijvoorbeeld door zelfmanagement onderdeel te maken van de reguliere inkoop van zorgverzekeraars, door toetsingskaders voor zelfzorgplatforms te ontwikkelen en door budget te organiseren.

Zelfzorg Ondersteund wordt gevormd door:

CZ, De Friesland, Menzis, ONVZ, VGZ, Zilveren Kruis

DVN, Hart&Vaatgroep, Longfonds, NPCF

Ineen, LHV, NDF, NHG