ActiZ: Zorgverzekeraars negeren klantwensen bij contractering wijkverpleging 2015

0
608

Zorgaanbieders die in 2015 het budget voor hebben overschreden, ontvangen de komende weken een rekening van de zorgverzekeraars. In totaal wordt ruim 51 miljoen euro teruggevorderd. Dat is de mededeling die Zorgverzekeraars Nederland (ZN) op 15 juli aan heeft gedaan.

Eenzijdig besluit zorgverzekeraars

ActiZ is behoorlijk ontstemd over dit besluit dat eenzijdig door de zorgverzekeraars is genomen. Uit de informatie die door ZN is verspreid, blijkt dat het totaal van de gedeclareerde zorg in 2015 binnen het budget blijft dat voor gecontracteerde zorg gereserveerd was. Er is zelfs een bedrag van 30 miljoen euro over!

Budgetplafond

Een aantal zorgaanbieders heeft het budgetplafond dat in 2015 met hen was afgesproken inderdaad overschreden. Het toenemend aantal kwetsbare ouderen dat wijkverpleging nodig heeft, is hier de oorzaak van. Ook ziekenhuizen sturen mensen steeds eerder naar huis.

Contractering ActiZ

ActiZ constateert dat zorgverzekeraars steken hebben laten vallen bij hun inkoop in 2015. Tijdens het proces van contratering en bijcontractering is onvoldoende rekening gehouden met klantvoorkeuren. ‘De totale branche heeft zich keurig aan de afspraken gehouden; wij hebben het gereserveerde bedrag voor de gecontracteerde zorg niet overschreden. Er wordt nu geld terug gehaald bij die zorgaanbieders waar de klant voor heeft gekozen. Dit is de omgekeerde wereld en valt aan niemand uit te leggen’, aldus Guus van Montfort -voorzitter van ActiZ-. ‘Zorgverzekeraars moeten hun werk beter gaan doen.’

De maanden voorafgaand aan dit besluit heeft ActiZ meerdere malen geprobeerd om ZN op andere gedachten te brengen, echter zonder resultaat. ActiZ wendt zich daarom op korte termijn tot individuele zorgverzekeraars. Guus van Montfort: ‘Ik verwacht een hete herfst als het gaat om de contractering van de wijkverpleging. De wijkverpleging staat financieel onder water. Zorgverzekeraars nemen onverantwoorde risico’s door geld terug te vorderen van zorg die rechtmatig is geleverd. Ik verwacht veel onrust en mogelijk ook rechtszaken. Het is onvoorstelbaar jammer dat een zorgvorm die maatschappelijk zo van betekenis is op deze wijze geweld wordt aangedaan’.

Brief van ActiZ aan ZN
Informatie aan zorgaanbieders

Bron: ActiZ