Uniek: SOS-team op Spoedeisende Hulp

0
1126

Ernstig zieke patiënten waarbij de diagnose niet direct duidelijk is, worden opgevangen door het HagaZiekenhuis SOS-team: Spoed Opvang door Specialisten. Het team is vergelijkbaar met een traumateam die patiënten opvangt na een ernstig trauma, bijvoorbeeld een verkeersongeval.

Als eerste ziekenhuis in Nederland heeft het HagaZiekenhuis een SOS-team op de Spoedeisende Hulp. Het team bestaat uit de dienstdoende intensivist, internist, chirurg en SEH-arts. De laatste coördineert het team. Het SOS-team is zeven dagen per week, dag én nacht beschikbaar. Ze worden opgeroepen voor een patiënt die heel ziek binnenkomt en bijvoorbeeld bewusteloos is of een gevaarlijk lage bloeddruk heeft.

Snel handelen

Soms wordt deze patiënt al aangekondigd vanuit de ambulance, soms gaat het om een patiënt die na aankomst op de SEH plotseling sterk achteruit gaat.
“Het belangrijkste verschil met vroeger is dat de specialisten nu direct en tegelijkertijd bij de patiënt zijn om deze te onderzoeken. Dat is belangrijk, want bij een dergelijke patiënt moet je snel handelen”, legt internist Kees van Nieuwkoop uit. “De verschillende specialisten onderzoeken de patiënt en binnen tien minuten is alle informatie compleet. Het is duidelijk wie de regie neemt en welke vervolgdiagnostiek nodig is. De SEH-arts maakt snel het vervolgplan.”

“Blijkt er bijvoorbeeld sprake te zijn van een bloedvergiftiging, dan is het een patiënt voor de internist”, vult intensivist Mirelle Koeman aan. “Gaat het om een gesprongen buikslagader, dan moet hij naar de chirurg. En, niet onbelangrijk: als team kun je goed onderbouwen wanneer je het moeilijke besluit moet nemen dat je niets meer voor de patiënt kunt doen.”

Veel belangstelling voor uniek concept

Het SOS-team wordt indien nodig aangevuld met een specialist vanuit de vakgroepen Neurologie, Cardiologie of MDL. Ook is er vaak een radioloog aanwezig, zodat snel de juiste medische beeldvorming en beoordeling kan plaatsvinden. “Het idee van een SOS-team is een aantal jaren geleden ontwikkeld, toen we in een open discussie met alle poortspecialismen keken naar hoe we de spoedopvang voor de allerziekste patiënten het beste konden aanpakken”, aldus chirurg Hub van der Meulen. “Met het SOS-team hebben we hierin een flinke stap voorwaarts gezet. Andere ziekenhuizen volgen ons unieke concept met belangstelling.”

sos-team
Op de foto (v.l.n.r.): SEH-arts Gerlande Veldhuis, internist Kees van Nieuwkoop, intensivist Mirelle Koeman, en chirurg Hub van der Meulen

Bron: HagaZiekenhuis