Thyrax in de tweede helft van 2017 weer beschikbaar voor patiënten

0
1766
Onverminderde inspanningen door Aspen om Thyrax terug te brengen op de markt voor patiënten

Aspen blijft zich inspannen om de tekorten aan Thyrax Duotab op te lossen en te zorgen voor de juiste bevoorrading van dit product. Er zijn voorraadtekorten van dit schildkliermedicijn ontstaan als gevolg van de overgang van de productie naar Aspen’s locatie in Duitsland, die noodzakelijk was door de contractuele stopzetting van de levering van Thyrax door de vorige producent. Er zijn in de afgelopen maanden verschillende partijen Thyrax geproduceerd en deze worden nu onderzocht op kwaliteit en stabiliteit. Aspen werkt nauw samen met het CBG om verzekerd te zijn van een hoogwaardig medicijn voor patiënten. Al met al hoopt Aspen de bevoorrading van dit product te kunnen hervatten, zodra het CBG bevestigt dat het product stabiel is.  

In januari van dit jaar is openbaar gemaakt dat Aspen te kampen zou krijgen met een voorraadtekort van Thyrax. Aspen heeft dit op proactieve en passende wijze gecommuniceerd, onder opgave van alle beschikbare alternatieven, heeft stappen genomen om te zorgen voor een extra voorraad van een alternatief product van Aspen dat dezelfde werkzame stof bevat en heeft de concurrerende producenten gevraagd om hun productie op te schroeven. Aspen is zich ook blijven inspannen om de technische problemen rond de productie zo snel mogelijk op te lossen. Een kernwaarde van Aspen is het produceren van hoogwaardige, betaalbare medicijnen en producten; als zodanig is Aspen begaan met de patiënten die over moesten stappen op een ander merk en probeert ervoor te zorgen dat de huidige voorraadproblemen zo snel mogelijk worden opgelost.

Zes maanden

Hoewel de eerste Thyrax proefpartijen van de Duitse productielocatie van Aspen kwaliteitsresultaten lieten zien vergelijkbaar met die van het in Nederland geproduceerde product, bleek dat het product na bewaring minder stabiel was dan voorzien. Na verdere technische samenwerking denkt Aspen de stabiliteitskwesties te kunnen oplossen. De nieuw geproduceerde partijen moeten echter onder verschillende omstandigheden gedurende een periode van zes maanden opgeslagen en geanalyseerd worden. Aspen heeft pas na deze zes maanden zekerheid over de stabiliteit van het product en het CBG zal dan in staat zijn om de stabiliteit en aanvaardbaarheid van het product te beoordelen. Als het hiervoor beschreven proces succesvol verloopt, verwacht Aspen dat Thyrax in de tweede helft van 2017 weer beschikbaar zal zijn voor patiënten.

Ga voor meer informatie over de Aspen Groep naar www.aspenpharma.com

Bron: Aspen Groep