Antes en Parnassia Groep mogen samen verder!

0
670
Eén ggz-organisatie voor Rotterdam-Rijnmond voor kwetsbare doelgroepen

Nadat al eerder de NZa goedkeuring heeft gegeven, geeft nu ook de ACM toestemming aan Antes en Parnassia Groep om de fusie door te zetten. Na veel overleg en onderzoek is er overeenstemming bereikt over een oplossing om de bezwaren van de ACM over concurrentie en keuzemogelijkheden voor patiënten in Rijnmond tegen de fusie weg te nemen.

Grote meerwaarde voor de meest kwetsbare doelgroep

De fusie heeft een grote zorginhoudelijke en maatschappelijke meerwaarde voor mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen, verslaving en ouderen die kampen met psychiatrische problemen. Met name bundeling van kennis, expertise en bedrijfsvoering kan zorgen voor de benodigde slagkracht in een tijd waarin het aankomt op verandervermogen en het vraaggericht organiseren van de zorg. Al in eerder stadium lieten verzekeraars en de gemeente Rotterdam weten te zijn overtuigd van de meerwaarde voor de patiënten en de regio.

Stephan Valk, voorzitter raad van bestuur Parnassia Groep: ‘Ik ben trots dat we samen mogen bouwen aan een organisatie die de zorg voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen en ouderen in de regio Rijnmond sterk zal verbeteren. Daar doen we het voor!’

Zorg verbetert

Antes en de Parnassia Groep gaan samen verder vanuit de overtuiging dat de zorg voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen en ouderen in de regio Rijnmond sterk zal verbeteren. De fusie maakt het mogelijk om:

–       Samen meer patiënten nóg beter behandelen, gericht op maatschappelijk herstel, tegen lagere kosten.

–       Samen één behandelorganisatie te vormen voor mensen met ernstige psychiatrische stoornissen (EPA) en ouderen in de regio Rijnmond.

–       Gezamenlijke GGZ-FACT teams en gecombineerde klinieken te vormen met één EPD.

–       Ondanks alle bezuinigingen voldoen aan de toenemende vraag naar GGZ-zorg.

–       Zoveel mogelijk werkgelegenheid behouden in een tijd van bezuinigingen en krimp.

Yvonne van Stiphout, voorzitter raad van bestuur Antes: ‘Het uitgangspunt is steeds geweest dat het samengaan  de zorg voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen en ouderen in de regio Rijnmond sterk zal verbeteren. Door deze stap zijn we in staat ondanks de bezuinigingen hogere kwaliteit tegen lagere kosten te bieden. En dat is belangrijk om de doelgroep ook in de toekomst juiste en tijdige zorg te kunnen blijven leveren.

Behouden van concurrentie en keuzemogelijkheden

Om voldoende concurrentie en keuzemogelijkheid voor de patiënt te bieden wordt een deel van de zorgactiviteiten op het gebied van de ambulante en klinische Specialistische GGZ en forensische psychiatrie in de regio Rotterdam-Rijnmond aan GGZ Delfland overgedragen. Zo blijft er voldoende concurrentie en keuzemogelijkheden voor patiënten.

Antes en Parnassia Groep verwachten dat de juridische fusie zal plaatsvinden in september 2017, als de overeengekomen zorgactiviteiten aan GGZ Delfland zijn overgedragen.

Bron: Antes en Parnassia Groep

Vorig artikelRijnstate in gelijk gesteld in rechtszaak over spermabank
Volgend artikelWereld Bloeddonordag 14 juni
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.