Animaties tonen verspreiding nieuwe medicijnen

0
2474

Animaties zijn een goede manier om inzicht te krijgen in de verspreiding van nieuwe geneesmiddelen. Dit kan beleidsmakers helpen gerichte actie te ondernemen. Onder leiding van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) zijn in het pilotproject MOVIE animaties gemaakt voor nieuwe antistollingsmiddelen en nieuwe geneesmiddelen tegen diabetes.

Beter

De animaties geven op basis van voorschrijfgegevens een beter inzicht in regionale ontwikkelingen en verschillen dan statische tabellen en grafieken. De overheid en/of zorgverzekeraars, maar ook koepelorganisaties voor artsen kunnen hierdoor gerichter reageren. Het IVM wil onafhankelijke artsenbezoekers inzetten om het gepast gebruik van nieuwe geneesmiddelen te bevorderen.

Risico’s                

Nieuwe geneesmiddelen worden vaak snel geïntroduceerd. De marketingactiviteiten door de fabrikanten richten zich doorgaans op de voordelen en niet op de nadelen. Meestal is er bij de introductie weinig bekend over de werking bij specifieke groepen patiënten en eventuele veiligheidsrisico’s. Daarnaast zijn er zorgen dat wanneer het voorschrijven van nieuwe geneesmiddelen aan patiënten per regio verschilt, er in sommige regio’s onnodig hoge kosten worden gemaakt.

Samenwerking     

MOVIE is ontwikkeld vanuit het project MedicijnBalans van het IVM in samenwerking met de GIP-databank van het Zorginstituut Nederland en met het RIVM. Het doel van MedicijnBalans is het geven van feitelijke informatie over nieuwe geneesmiddelen aan zorgprofessionals. De GIP-databank richt zich onder meer op het ontsluiten van gegevens over het gebruik van geneesmiddelen. Met behulp van de MOVIE krijgen beleidsmakers in de zorg nu ook een dynamisch beeld van de introductie van nieuwe, vaak dure medicijnen.

MOVIE staat voor MOnitor Verspreiding Introductie gEneesmiddelen. De MOVIEs staan op de website van www.medicijnbalans.nl. Bekijk een MOVIE over het aantal gebruikers dabigatran hier en een MOVIE over het aantal gebruikers sitagliptine hier. Een aantal andere MOVIEs zijn te zien op de website bij de medicijngroepen DPP-4-remmers en direct werkende orale anticoagulantia (DOAC/NOAC).

Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) is een onafhankelijke organisatie en heeft als doel de kwaliteit van het medicijngebruik in Nederland te bevorderen. Het IVM werkt o.a. in opdracht van het ministerie van VWS, zorgverzekeraars, beroepsorganisaties, gezondheidsfondsen en patiëntenorganisaties. Ongeveer dertig medewerkers houden zich bezig met advies en ondersteuning aan artsen en apothekers (FTO-groepen), publieks- en patiëntenvoorlichting, projectmanagement en nascholingen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Utrecht, de adviseurs van het IVM werken vanuit het hele land aan landelijke en regionale projecten. Eén van de projecten is MedicijnBalans.

Bron: IVM