Vrijgevestigde ggz-aanbieders selectiever bij sluiten contracten met zorgverzekeraars

0
1059

Vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten kijken kritischer naar contracten van zorgverzekeraars. De contracteerbereidheid neemt onder deze groep af. Dat blijkt uit een enquête die de LVVP onlangs onder haar leden hield.

Met name de krappe omzetplafonds werken beperkend op de capaciteit. Daarnaast leiden ze tot lange aanmeldwachttijden. Verzekeraars die hun zorgplicht serieus nemen en ook in de toekomst voldoende kwalitatief verantwoorde zorg willen inkopen, zullen hun contracten, in het kader van een gezonde zorgmarkt, aantrekkelijker moeten maken voor ggz-aanbieders.

Selectief contracteren neemt toe

Van elke 10 respondenten zijn er 7 bereid om een contract te sluiten met zorgverzekeraars. Over de afgelopen 3 jaar neemt de contracteerbereidheid van vrijgevestigde ggz-aanbieders af. Verzekeraars die niet met een aantrekkelijk aanbod komen, contracteren minder: nog maar de helft van de respondenten accepteert een dergelijk contract. Het aantal LVVP-leden dat er voor 2018 voor kiest om ge?e?n contracten met verzekeraars te sluiten, neemt toe ten opzichte van 2016 en 2017.

Krappe omzetplafonds leiden tot lange wachttijden

Bij de keuze of, en zo ja, met welke zorgverzekeraar(s) zij contracten sluiten, kijken leden o.a. naar de hoogte van de omzetplafonds, de gehanteerde tarieven, welke aanvullende eisen verzekeraars stellen en welke beperkingen ze opleggen. Vooral de krappe omzetplafonds worden als beperkend ervaren. 2 op de 3 respondenten hanteerde in 2017 een patie?ntenstop: de helft hiervan wijt dit (mede) aan de krappe omzetplafonds. Ggz-aanbieders worden door de omzetplafonds gedwongen om mensen op de wachtlijst te zetten.

Behandelcapaciteit wordt niet volledig benut

1 op de 5 respondenten zou meer willen werken als er geen omzetplafond zou zijn. Er is dus sprake van onbenutte behandelcapaciteit. Deze bedraagt, voor elk echelon afzonderlijk, per behandelaar zo’n 6 behandeluren per week. De omzetplafonds werken dusdanig beperkend dat een deel van de respondenten capaciteit laat liggen: ze willen wel meer patie?nten behandelen, maar ze mogen niet. Het gevolg is dat de aanmeldwachttijden oplopen.

Maak contracten aantrekkelijker

De LVVP heeft er meermaals op gewezen dat er sprake is van complex inkoopbeleid door diverse zorgverzekeraars. Ondanks de roep om vereenvoudiging is het er inhoudelijk niet eenvoudiger op geworden. De gevolgen zijn velerlei: juridisering van de relaties, toename van kosten, toename van (tussentijdse) administratieve verplichtingen en steeds wisselende voorwaarden. Er is sprake van selectieve inkoop en contractering, waardoor het collectieve karakter van het stelsel onder druk komt te staan. Dit komt ggz-patie?nten niet ten goede. Het is in het belang van verzekeraars zelf om de zorgplicht jegens hun verzekerden serieus te nemen en ook in de toekomst voldoende zorg in te kopen. Om zichzelf hierbij niet in de vingers te snijden, zullen zij hun contracten aantrekkelijk en simpel moeten maken voor ggz-aanbieders.

Vorig artikelUMCG krijgt ZonMW-subsidie voor screenen vroege stadia van 3 veelvoorkomende ziekten
Volgend artikelWout Adema gestart als directeur Zorg bij ZN
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.