Haga Ziekenhuis doet onderzoek naar schending privacy BN-er “Barbie”

Medewerkers snuffelden ongeoorloofd het medisch dossier Samantha de Jong; “Barbie”

Tientallen medewerkers van het Haga-ziekenhuis in Den Haag hebben ongeoorloofd het medisch dossier van BN-er , beter bekend als Barbie, bekeken. Dat meldt een tipgever via klokkenluidersite Publeaks aan EenVandaag. Het Haga-ziekenhuis bevestigt dat sinds half maart een intern onderzoek loopt. Het onderzoek is gestart nadat bij routinecontrole bleek dat tientallen medewerkers het dossier hadden bekeken die mogelijk niet medisch betrokken waren. Woordvoerder Marnix Beekmans laat aan EenVandaag weten dat Barbie op de hoogte is gesteld van het snuffelen in haar medisch dossier.

Melding Autoriteit Persoonsgegevens

Het Haga-ziekenhuis heeft melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens, nadat EenVandaag om bevestiging vroeg van het onderzoek naar het rondkijken in medische gegevens. Sinds 1 januari 2016 geldt meldplicht bij datalekken, maar het is de vraag of het hier een data-lek betreft. De medewerkers die het dossier van Barbie bekeken, hebben dit via het ziekenhuisinformatiesysteem Chipsoft gedaan. Maar dat mag alleen als je een medische betrokkenheid hebt bij die patiënt.

Het HagaZiekenhuis is hiervan geschrokken, want het hecht zeer groot belang aan het waarborgen van de privacy van patiënten. Patiënten moeten er op kunnen vertrouwen dat alleen bevoegde medewerkers hun dossier raadplegen.De behandelaar heeft de patiënt om wie het gaat geïnformeerd en excuses gemaakt namens het ziekenhuis. Tegen betreffende medewerkers worden disciplinaire maatregelen genomen. Zekerheidshalve is ook de Autoriteit Persoonsgegevens geïnformeerd. Het onderzoek is half maart gestart en zal naar verwachting half april zijn afgerond.

Gedragsregels

Om de privacy te waarborgen hanteert het ziekenhuis duidelijke gedragsregels op het gebied van informatiebeveiliging. Die zijn ook bekend bij medewerkers. Zij worden hierover vanaf hun indiensttreding geïnformeerd. Zij tekenen ook voor geheimhouding in hun arbeidscontract. Daarnaast zijn hulpverleners gebonden aan de geheimhoudingsplicht op grond van de Wet BIG. Ook zijn zij gebonden aan de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO), die bepaalt dat alleen bevoegde functionarissen patiëntendossiers mogen raadplegen van de patiënten die ze behandelen.

Beleid informatiebeveiliging en Maatregelen tegen betrokkenen

Het HagaZiekenhuis houdt permanent alle login-gegevens bij van medewerkers die patiëntendossiers raadplegen. Dat is conform het beleid van Informatiebeveiliging volgens de NEN 7513. Het ziekenhuis controleert periodiek of dossiers door bevoegde medewerkers worden geraadpleegd. In geval van twijfel wordt zorgvuldig onderzoek ingesteld. Hierbij wordt hoor- en wederhoor toegepast. Indien blijkt dat ten onrechte een dossier is geraadpleegd, wordt een disciplinaire maatregel opgelegd.

Daar waar mogelijk gaat het Haga kijken of ze de medische gegevens van hun patiënten beter kunnen beschermen en wordt continu gewerkt aan bewustwording bij medewerkers, aldus het ziekenhuis.

Ziekenhuisopname Barbie

Samantha de Jong alias Barbie werd begin dit jaar met spoed opgenomen in het Haga-ziekenhuis in Den Haag. Ze zou onwel zijn geraakt door overmatig drugsgebruik. Binnen een paar dagen na haar opname lekte uit dat het mogelijk om een poging zelfdoding ging.

EenVandaag, vanavond om 18.15 uur bij AVROTROS op NPO 1

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen