Passend oncologisch klinisch onderzoek voor patiënt in 3 stappen

0
574

Voortaan heeft elke behandelend arts in 3 simpele stappen direct toegang tot passend oncologisch klinisch onderzoek op basis van Whole Genome Sequencing (WGS). Hartwig Medical Foundation (HMF), gericht op predictieve diagnostiek met WGS bij kankerpatiënten, en het bedrijf iClusion hebben de handen ineengeslagen. Met deze samenwerking wordt het mogelijk een specifieke patiënt direct toegang te geven tot relevant klinisch onderzoek. In iClusion’s Match Point kan elke arts voor elke patiënt met kanker makkelijk zoeken naar beschikbaar klinisch onderzoek om zo geen behandelmogelijkheid onbenut te laten.

Studies naar zeldzame mutaties

Slechts 5 procent van alle kankerpatiënten neemt deel aan klinisch onderzoek, terwijl de helft van de patiënten dat zou willen. Tegelijk wordt het steeds lastiger om voldoende deelnemers voor studies te vinden, omdat die zich immers op steeds specifiekere, vaak zeldzame mutaties richten. Hartwig Medical Foundation (HMF) wil daar verandering in brengen. De stichting is gespecialiseerd in sequencing van het hele genoom en werkt nauw samen met het Center for Personalized Cancer Treatment (CPCT). Om te voorspellen bij welke patiënt een bepaalde doelgerichte behandeling zal werken, legt HMF in een grote database verbanden tussen het mutatieprofiel van de tumor en de respons op een behandeling.

Direct toepasbaar klinisch oncologisch onderzoek

Inmiddels doet HMF dit voor 49 ziekenhuizen die aangesloten zijn bij het CPCT, waarmee ruim 80% van alle kankerpatiënten in Nederland bereikt wordt. Vanaf deze week zijn de patiëntrapporten die specialisten uit de 49 deelnemende ziekenhuizen ontvangen na DNA-analyse van gemetastaseerde kankerpatiënten uitgebreid met een link voor die specifieke patiënt naar direct toepasbaar klinisch onderzoek in iClusion’s Match Point (Youtube).

Online verzamelpunt Matchpoint

iClusion’s Match Point is het online verzamelpunt voor al het oncologisch rekruterende klinisch onderzoek en is altijd up-to-date. Per studie wordt alle openbare informatie weergegeven die beschikbaar is. De studies die iClusion in samenwerking met de studie sponsor aanbiedt zijn tevens voorzien van de mogelijkheid om automatisch en online patiënten te informeren (inclusief visuele informatie), includeren of verwijzen.

Bron: Hartwig Medical Foundation