ITG brengt antibiotica-experts bijeen om onderzoek te vertalen naar beleid

0
811

Antibioticaresistentie vormt één van de grootste bedreigingen voor de internationale volksgezondheid. Tijdens het 59ste Colloquium van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) komen experts vanuit de hele wereld samen om hun wetenschappelijke bevindingen over antibioticaresistentie te delen. Het Colloquium ‘Antibiotic Resistance: from research to action’ gaat door van 5 tot en met 7 december in Phnom Penh, Cambodja, en wordt mede-georganiseerd door de Cambodjaanse partnerinstellingen van het ITG.

Antibioticaresistentie

Antibioticaresistentie is een wereldwijd probleem. Vooral waar antibiotica zonder voorschrift of controle grootschalig gebruikt worden in gezondheidszorg en landbouw, neemt resistentie snel toe.

Als we niet tijdig ingrijpen worden antibiotica op termijn onbruikbaar, gaan behandelbare infecties terug hun tol eisen en kan geavanceerde geneeskunde (zoals transplantaties en kankerbehandeling) onmogelijk worden. Er wordt op verschillende vlakken onderzoek gedaan naar antibioticaresistentie, maar het is belangrijk dat die bevindingen ook het beleid voeden, vooral in de landen waar het probleem het meest nijpend is. Net daarom brengen we experts bijeen in Phnom Penh en leggen we de nadruk op de Mekong-regio,” aldus prof. Jan Jacobs, medevoorzitter van de conferentie.

Multisectoriële aanpak

Antibioticaresistentie vereist een multisectoriële  aanpak, waar gezondheid van mens en dier alsook landbouw en veeteelt bij betrokken zijn. Tijdens het Colloquium presenteren wetenschappers de nieuwste onderzoeksresultaten in uiteenlopende specialisaties. De onderzoekers bespreken hoe hun onderzoek vertaald kan worden naar beleid. Ze zullen ook het verband leggen met sociologische en antropologische factoren die in de verschillende sectoren meespelen. De inhoud van het Colloquium is gebaseerd op door de Wereldgezondheidsorganisatie gedefinieerde pijlers om antibioticaresistentie te bestrijden: voorlichting, onderzoek & controle, goede hygiëne en infectiepreventiemaatregelen, optimaal gebruik van antibiotica en investeren in nieuwe medicijnen, diagnostiek en vaccinaties.

Het Colloquium is de jaarlijkse wetenschappelijke conferentie van het ITG. De conferentie gaat alternerend door in Antwerpen of in een partnerland van het ITG. Dit jaar slaan het ITG en zijn Cambodjaanse partners de handen in elkaar en gaat het Colloquium door in Phnom Penh. De betrokken partners zijn het National Institute of Public Health, het Sihanouk Hospital Center of Hope, het National Centre for HIV/AIDS, Dermatology and STD’s en het National Centre for Parasitology, Entomology and Malaria Control. Het Colloquium wordt gefinancierd door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

ITG-Colloquia

Al sinds 1959 brengen de ITG-Colloquia duizenden experts van Noord en Zuid samen om de meest prangende wetenschappelijke vraagstukken over tropische geneeskunde en internationale gezondheid te bespreken. De 59ste editie van het ITG-Colloquium vormt geen uitzondering. Met antibioticaresistentie als thema haalt de conferentie één van de meest uitdagende gezondheidsproblemen van deze tijd aan.

ITG