Minister De Jonge opent Future Care Labs ROC Midden Nederland

0
448
Veel zorgtechnologie is gemakkelijk aan te sturen met behulp van een tablet of telefoon.

Op 14 januari 2019 opent minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport drie nieuwe Future Care Labs en een Wijkleerbedrijf van ROC Midden Nederland in Utrecht. Een breed spectrum van Utrechtse en regionale partijen werkt samen aan een gezonde samenleving met kwaliteit van leven voor iedereen.

Minister De Jonge: “Technologie verandert de wereld om ons heen in een razend tempo. Ook de zorg. Slimme toepassingen helpen al om bijvoorbeeld langer thuis te kunnen blijven wonen. Dat vraagt om een ander soort opleiding van de nieuwe generatie zorgprofessionals. En dat vraagt om een nauwe samenwerking tussen onderwijs en zorgaanbieders. Zo maken we de zorg in Nederland toekomstbestendig.”



Future Care Labs: samenwerking onderwijs en arbeidsmarkt


De Future Care Labs zijn een antwoord op de veranderende arbeidsmarkt in de zorg. Om studenten en de huidige zorgprofessionals beter voor te bereiden op ontwikkelingen in hun vakgebied, heeft ROC Midden Nederland drie labs ontwikkeld op het snijvlak van zorg, welzijn, techniek en ict. Door de labs in te richten met state-of-the-art faciliteiten, worden studenten beter en meer toekomstgericht opgeleid voor de arbeidsmarkt, maar kunnen ook medewerkers uit het werkveld of vmbo getraind worden. Ook bedrijven kunnen gebruikmaken van de labs. Daarnaast introduceert ROC Midden Nederland het eerste Mobiele Zorglab in de regio Utrecht. Hierin staat de veranderende rol van de zorgprofessional centraal. Het Mobiele Zorglab is een interactieve leeromgeving en sluit evenals de Future Care Labs aan bij de nieuwe definitie van positieve gezondheid.



Wijkleerbedrijf Vondellaan: vitaliteit in de wijk


Vanuit het Wijkleerbedrijf aan de Vondellaan in Utrecht gaan studenten actief aan de slag in de wijk. Naast een kinderopvang en een Beauty Salon, kunnen bewoners een ‘health check’ doen en zijn er activiteiten op het gebied van sport en bewegen. Met het Wijkleerbedrijf wil ROC Midden Nederland zichtbaar zijn in de wijk en de aansluiting van onderwijs, lokale arbeidsmarkt en buurtbewoners versterken.

Bron: ROC Midden Nederland