GGG-congres 2019 op donderdag 4 april: programma bekend en inschrijving geopend


Op donderdag 4 april 2019 organiseert ZonMw het zevende jaarlijkse congres Goed Gebruik Geneesmiddelen met als thema: ‘Geneesmiddelen in de praktijk’.

Dit zevende GGG-congres richt zich met het thema ‘Geneesmiddelen in de praktijk’ op de actualiteit rondom gepast gebruik van geneesmiddelen. Op deze dag staat het delen van kennis en het opdoen van inspiratie centraal.
De diverse aspecten en gebieden rondom geneesmiddelengebruik komen uitgebreid aan bod, waarbij gekeken wordt op welke wijze geneesmiddelen ingezet kunnen worden, met als doel het optimaliseren van geneesmiddelengebruik voor de patiënt. Hierbij kijken we waar kansen op samenwerking liggen,
naar mogelijkheden voor een geïntegreerde aanpak en naar het stimuleren van ontwikkelingen.


Samenwerking op gebied eerste lijn


Het programma is dit jaar voor het eerst opgesteld in samenwerking met het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG), Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM), Bijwerkingencentrum Lareb, College ter Beoordeling Geneesmiddelen (CBG), Zorginstituut Nederland (ZIN) en Geneesmiddelenbulletin (GeBu).

De inhoud van verschillende onderdelen van het congres, zowel plenair als in de subsessies, is specifiek gericht op de eerstelijns zorgprofessionals. De sessies specifiek gericht op de klinische praktijk in de eerste lijn behandelen nieuwe geneesmiddelen bij bekende ziekten, hoe om te gaan met bijwerkingen en de registratie daarvan, geneesmiddelengebruik tijdens de zwangerschap en farmacotherapie in de eerste lijn op basis van het NHG-formularium.

Plenaire thema’s: preventieve geneesmiddelen en opioïden


Tijdens de plenaire sessies krijgen twee actuele thema’s de aandacht. ’s Morgens staat het thema preventieve geneesmiddelen centraal: ‘Voorkomen beter dan genezen? De waarde van preventieve geneesmiddelen’. Hierbij geven drie gerenommeerde sprekers, Ab Osterhaus, Hanneke Schuitemaker en Philip Scheltens, ieder vanuit hun eigen aandachtsgebied hun visie hierop. Zij delen ervaringen en voorbeelden en bespreken hoe we voorbereid kunnen zijn op ontwikkelingen.


’s Middags komt het thema ‘Opioïden goed gebruikt in de praktijk?’ uitgebreid aan bod. Het gebruik van deze zware pijnstillers blijkt in Nederland de afgelopen tien jaar sterk toegenomen. Deze middelen zijn zeer effectief; ze kunnen er echter voor zorgen dat mensen hier, ongewild, verslaafd aan raken. Huisarts Joost Zaat en apotheker-onderzoeker Marcel Bouvy gaan in op het onderwerp, waarbij een discussiepanel op het podium reflecteert op stellingen aan de hand van hun betoog.

Het programma is gevarieerd en belicht zoals altijd de resultaten van GGG-projecten en andere innovatieve onderzoeksprojecten. De onderwerpen variëren van geneesmiddelenonderzoek bij zwangeren of ouderen, tot biomarkers, geavanceerde therapieën, rediscovery, therapietrouw, als ook data-driven medicine, GGZ en de intensive care.

Kom naar het GGG-congres 2019, ontmoet collega’s uit het brede veld van geneesmiddelen en wissel kennis met elkaar uit.

Kijk voor alle informatie en voor inschrijven:
GGG-congres 2019: Geneesmiddelen in de praktijk

Wilt u zich aanmelden?

Deelname aan het congres is kosteloos. Wel dient u zich vooraf in te schrijven. Het GGG-congres vindt dit jaar plaats op donderdag 4 april 2019. Het Programma is bekend en de aanmelding is geopend.
U kunt zich tot donderdag 28 maart 2019, 9.00 uur aanmelden voor het congres. Op het aanmeldingsformulier geeft u aan welke sessies u wilt bijwonen.

Let op: Wanneer u zonder opgaaf van reden niet op het congres verschijnt, kunnen wij u een bedrag van €50,- in rekening brengen voor de gemaakte kosten.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd voor huisartsen, medisch specialisten, openbare apothekers, ziekenhuisapothekers, apothekersassistenten, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden en farmaceutisch consulenten.

Bron: ZonMw

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel studeer ik toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen