Kennisdelen antibioticaresistentie

0
546
Antibioticaresistentie vormt wereldwijd een dreiging voor de gezondheid. Want door resistente bacteriën worden ziekten die nu eenvoudig te genezen zijn weer levensgevaarlijk. Samen met professionals in de zorg, veehouderij, voeding en milieu ondernemen de ministeries van VWS, EZ en I&M actie. Hun integrale ‘One Health’-aanpak omvat zorgvuldig antibioticagebruik, betere monitoring en toezicht, onderzoek naar nieuwe middelen en alternatieven, infectiepreventie en communicatie. De nieuwsbrief Antibioticaresistentie houdt u op de hoogte van de voortgang.

Deel uw kennis over onderzoek naar antibioticaresistentie en data

Help mee om de 3e subsidieronde van het onderzoeksprogramma Antibioticaresistentie van ZonMw vorm te geven. Vul voor 15 maart 2019 de survey in. Later dit jaar stelt ZonMw de ronde open. Het doel van het programma Antibioticaresistentie is het verminderen van de last voor mens, dier en omgeving via de ‘One Health’-aanpak. De focus van deze 3e subsidieronde ligt op hergebruik van data, implementatie van bestaande kennis en implementatie van failure-onderzoek. Ook het FAIR maken van databases is een onderdeel. Lees ook het nieuwsbericht van ZonMw.