Gemeente Den Haag wil betere en veilige gegevensuitwisseling in de zorg

Medische gegevens moeten voortaan veiliger en beter digitaal worden uitgewisseld. De patiënt moet daarbij centraal staan en zorgprofessionals moeten worden ontlast. Dat staat in het manifest ‘Samen Vooruit’ dat onlangs door minister Bruno Bruins (Medische Zorg) in ontvangst is genomen.

Uitgangspunt

Door het manifest te ondertekenen vraagt de gemeente Den Haag samen met onder andere ondernemersvereniging VNO-NCW, zorginstellingen en ziekenhuizen in de stad aandacht voor een betere gegevensuitwisseling en een verdere digitalisering in de Nederlandse gezondheidszorg. Het uitgangspunt waar de ondertekenaars van het manifest naar streven, is dat zorgverleners onderling medische data met toestemming van de patiënt makkelijker en veiliger delen.

Gegevensuitwisseling

Wethouder Kavita Parbhudayal (Zorg en Volksgezondheid): “Digitalisering en betere gegevensuitwisseling moet ervoor zorgen dat diensten en producten sneller, eenvoudiger en toegankelijker worden geleverd aan burgers, bedrijven en organisaties in de stad en dat inwoners zelf de regie kunnen nemen over hun eigen gezondheid. Het is belangrijk dat we als gemeente de samenwerking opzoeken met alle betrokken partijen.

Kleine revolutie

Er is een kleine revolutie gaande in de zorg: voor patiënten, zorgverleners, zorgaanbieders en bedrijven. Denk daarbij aan slimme horloges, teleconsulting, het gebruik van Artificial Intelligence, en andere vormen van digitalisering in de gezondheidszorg. Tegelijk staat het zorgstelsel onder druk door de stijgende zorgkosten, door de vergrijzing en door uitdagingen rondom preventie.

Manifest

Het manifest roept op om stappen te zetten om niet alleen de digitale koploper voor de gezondheidszorg in de wereld te worden, maar ook de vruchten daarvan te plukken: een betere en slimmere zorg voor patiënten én nieuwe economische kansen voor het bedrijfsleven.

Wethouder Parbhudayal: “Door dit manifest te ondersteunen, werken we samen aan een preventief beleid en goede zorg, zorgen we voor goodwill bij zorgpartijen, bepalen we mede de inhoud, krijgen we uit de eerste hand informatie over ontwikkelingen in de samenleving en hebben we contact met een welwillende minister. Zo kunnen we de Haagse belangen goed dienen.

Gezond en Gelukkig Den Haag

Het manifest sluit aan bij de doelstellingen van kerngroep ‘Gezond en Gelukkig Den Haag’ en de ambitie van dit college om in de stad en regio toonzettend te zijn op dit vraagstuk. De doelen hiervan zijn drieledig: verbetering van de patiëntervaring en klinische resultaten, en het beheersen van financiële uitgaven.

Uitdagingen

De wethouder noemt ook uitdagingen: “Digitalisering heeft een steeds grotere impact op de maatschappij en daarmee op iedereen die woont en werkt in Den Haag. Mensen verschillen in hun kennis van technologie en in hun digitale vaardigheden. Ouderen krijgen nog te vaak hulpmiddelen die ze uiteindelijk niet gebruiken. Voor zelfregie over de eigen gezondheid en om de kansen van e-health ten volle te kunnen benutten, is daarom ook aandacht nodig voor digivaardigheid, gezondheidsvaardigheid en geletterdheid van onze bewoners. Daarnaast moet er uiteraard ten allen tijde rekening gehouden worden met de wettelijke kaders van de AVG.

Meer informatie
Manifest Samen vooruit
Programma Gezond Lang Thuis

Bron: Gemeente Den Haag