Oproep tot bewustwording van AMR

KNCV Tuberculosefonds is een van de maatschappelijke organisaties die vandaag de oproep ondertekent voor het vergroten van de bewustwording over antimicrobiële resistentie (AMR) in Nederland. Kitty van Weezenbeek, directeur van KNCV Tuberculosefonds, maakte dat bekend tijdens het side event van de ministeriële AMR-conferentie in Artis Micropia. Van Weezenbeek: “Resistente TBC en andere vormen van medicijnresistentie veroorzaken een humanitaire en economische ramp. Het is tijd om het tij te keren. Iedereen moet hieraan een bijdrage leveren.”

Antimicrobiële middelen

Micro-organismen (bacteriën, schimmels en virussen) ontwikkelen resistentie onder druk van het gebruik van antimicrobiële middelen. Onjuist gebruik versnelt dat proces. Dat geldt voor mensen, dieren en in de leefomgeving. Door toenemende mobiliteit van mensen, dieren en voedsel (én daarmee van micro-organismen) neemt de verspreiding van resistentie toe.

Publieke bewustwording

Publieke bewustwording en een sterkere verbinding tussen wetenschap, beleid en maatschappij, nationaal en internationaal, zijn noodzakelijk om meer vat te krijgen op AMR, zo onderstrepen de initiatiefnemers in de Oproep tot bewustwording van AMR (klik voor complete document). Van verstandig omgaan met antibiotica en antibioticaresten tot voedselkeuzes. Iedere burger is verantwoordelijk: iedereen kan actief bijdragen aan het voorkomen van de ontwikkeling en de verspreiding van resistentie.

Oproep

Naast KNCV Tuberculosefonds wordt de oproep ondertekend door Artis Micropia, Amsterdam Institute for Global Health & Development, Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde,  Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie, Soa Aids Nederland, Stichting Werkgroep Antibioticabeleid, Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht, Wageningen Bioveterinary Research en ZonMw.

Op de ministeriële conferentie in Noordwijk onderstreepten ook minister Bruno Bruins (VWS) en Prinses Margriet – beschermvrouwe van KNCV Tuberculosefonds – het belang van maatschappelijke betrokkenheid rond AMR. Meer informatie over deze conferentie is hier te vinden.

Bron: KNCV Tuberculosefonds