Dirk Jan van den Berg nieuwe voorzitter Zorgverzekeraars Nederland

Dirk Jan van den Berg wordt volgend jaar de nieuwe voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Hij volgt met ingang van 1 februari 2020 als onafhankelijk voorzitter André Rouvoet op, die na een maximale benoemingstermijn van acht jaar afscheid neemt. Van den Berg is op dit moment voorzitter van de Raad van Bestuur van Sanquin, de organisatie die in Nederland aangewezen is om zorg te dragen voor de behoefte aan bloed en bloedproducten. Petra van Holst, algemeen directeur van ZN, is verheugd met de benoeming: “Dirk Jan van den Berg is een zeer ervaren bestuurder, een diplomaat met visie.”

Onze ambities

Jean-Paul van Haarlem, vicevoorzitter van ZN: “Wij kijken er als bestuur naar uit om samen met Dirk Jan van den Berg verder invulling te gaan geven aan onze ambities voor de toekomst van de zorg. Verbinden, vertrouwen en vernieuwen spelen daarbij een cruciale rol.”

Voor zijn aantreden bij Sanquin, in 2015, was Dirk Jan van den Berg onder meer voorzitter van het College van Bestuur van TU Delft, ambassadeur in China, permanent vertegenwoordiger voor Nederland bij de Verenigde Naties en secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Van den Berg bekleedt toezichthoudende functies bij FMO en Gasunie, is lid van de Centrale Plan Commissie van het Centraal Planbureau en voorzitter van het European Institute of Innovation & Technology.

Prachtige kans

Van den Berg is enthousiast over zijn benoeming: “Ik vind het een eer en een prachtige kans om mij in de positie van voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland te mogen bezighouden met de zorg, een actueel en relevant thema dat ons allemaal aangaat. In mijn nieuwe rol zie ik uit naar de samenwerking met de zorgverzekeraars en het contact met vertegenwoordigers van patiënten, zorgverleners en zorgaanbieders. Zo hoop ik te helpen de bijdrage van zorgverzekeraars aan de toekomstbestendigheid van ons zorgstelsel en de noodzakelijke vernieuwing van zorg mede vorm te geven. De uitdagingen zijn legio, maar de opdracht is onveranderd: kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg voor Nederland.”

Bron: ZN