Saltro en Unilabs bundelen krachten

0
851

Diagnostisch kenniscentrum Saltro treedt per 1 januari 2020 toe tot Unilabs. Deze netwerkorganisatie is met laboratoria in 16 landen, 12.000 medewerkers en een omzet van een miljard euro Europees marktleider in diagnostiek. De raden van bestuur ondertekenden op 23 oktober de koopovereenkomst.

Krachtenbundeling

De krachtenbundeling is volgens Saltro noodzakelijk om te kunnen blijven investeren in innovatie. Door de stap garandeert Saltro tevens de continuïteit, zowel voor zorgprofessionals en zorgvragers die gebruik maken van de diensten van Saltro als voor de medewerkers. In 2018 werd Medlon al onderdeel van Unilabs.

De toetreding van Saltro tot de internationale diagnostische groep is ingegeven door de noodzaak om te anticiperen op de ontwikkelingen in de zorg in Nederland. Dankzij gestage omzetstijging en kostenbeheersing is Saltro financieel gezond, maar de tarieven die zorgverzekeraars bereid zijn te betalen voor diagnostiek staan onder druk. Technologische ontwikkelingen en de veranderende eisen en wensen van patiënten vragen om een nieuwe stap. Om de dienstverlening duurzaam te blijven leveren en te blijven investeren in innovatie, is meer draagkracht nodig. De meeste mensen zijn zich niet bewust van de cruciale rol van diagnostiek voor de medische besluitvorming en hoe diagnostiek de patiënt in staat stelt om regie te hebben over zijn eigen gezondheid en zorg. Saltro wil met deze stap de diagnostiek nog sterker maken en positioneren.

eHealth dienst

Saltro is al 65 jaar toonaangevend in de Nederlandse eerstelijns diagnostiek. In de afgelopen jaren zijn diverse vernieuwingen succesvol geïmplementeerd. Waaronder het Uitslagenportaal, waarmee zorgprofessionals direct inzage hebben in de resultaten van hun laboratoriumonderzoek. De uitslagen zijn voorzien van duiding en behandeladvies, zodat de patiënt weet waar hij aan toe is. En Directlab, een digitale dienst waarmee mensen zichzelf thuis betrouwbaar kunnen testen op bijvoorbeeld soa’s. Vooral jongeren maken er veelvuldig gebruik van. Saltro gaat deze eHealth diensten uitbreiden.

De opschaling biedt Saltro kansen voor vernieuwing van de diagnostiek. Daarbij gaat het vooral om technologie, data en ICT – zaken die bij voorkeur internationaal aangepakt kunnen worden. De schaalgrootte biedt bovendien belangrijke inkoopvoordelen en kansen voor het delen van kennis en uitwisselen van diensten en producten tussen de laboratoria die deel uitmaken van Unilabs.

Bron: Saltro