Handboek Steunend Relationeel Handelen

Werken aan herstel en kwaliteit van leven

In zorg en welzijn is er verschuiving gaande van instrumentele zorg naar relationele zorg. De relatie tussen professional en cliënt vormt de bedding voor goede zorg. Hierbij wordt persoonsgerichte zorg ingebed in de betekenis van sociale netwerken. Daarnaast is het belangrijk dat de samenleving de mogelijkheden biedt om mee te tellen en mee te doen. Individuele dienstverlening richt zich ook op maatschappelijk functioneren en sociale inclusie. Dit handboek belicht al deze facetten.

In de methodiek Steunend Relationeel Handelen worden deze uitgangspunten uitgewerkt. Deze methodiek is gebaseerd op inzichten uit:

  • integrale rehabilitatiebenadering,
  • presentietheorie,
  • positieve psychologie,
  • krachtgericht werken,
  • sociale inclusie en
  • herstel- en ervaringskennis.

Mensen in kwetsbare posities

Steunend Relationeel Handelen richt zich op mensen in kwetsbare posities. Centraal in het handelen van de professionals staan vier kernhandelingen: verbinden, verstaan, verzekeren en versterken.

Dit handboek is geschreven voor een breed scala van (aankomende) professionals in zorg en welzijn. Het staat onder redactie van Jean Pierre Wilken, lector bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht en Dirk den Hollander, voormalig hoofdopleider SRH bij de Rinogroep, thans deelnemer en bestuursadviseur bij herstelcentrum Nei Skoen in Helmond.

Bron: Uitgeverij SWP