Nieuw kennisplatform over ouder worden en de samenleving gelanceerd

0
828

Kennisorganisatie Vilans heeft samen met Stichting Ger?n en de redactie van het Tijdschrift voor Geriatrie en Gerontologie (TGG) een digitaal kennisplatform ingericht. Het gaat om een online databank met open access karakter voor Nederlandstalige tijdschriften over ouder worden, de samenleving en de ouderenzorg. Gerenommeerde tijdschriften als TGG en Ger?n zijn de eerste titels die te vinden zijn op dit platform, dat vandaag tijdens de Geriatriedagen wordt gelanceerd.

Nieuw platform

Het doel van het nieuwe platform is verspreiding en benutten van wetenschappelijke- en praktijkgerichte kennis en van (toegepast) wetenschappelijk onderzoek. Op dit moment zijn titels Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie (TGG) en Ger?n in het platform opgenomen en vieren we de lancering van het platform. TGG is een Nederlands/Vlaams forum voor peer reviewed publicaties met een PubMed en Psycinfo registratie, met gerontologische bijdragen en bijdragen op het gebied van de geriatrie. Het bestrijkt het brede wetenschapsgebied van de gerontologie en geriatrie in al zijn facetten. TGG wordt als interdisciplinair wetenschappelijk forum erkend door de diverse Nederlandse en Belgische wetenschappelijke verenigingen op het gebied van Gerontologie & Geriatrie. Ger?n is een tijdschrift over ouder worden en samenleving met feiten en opinies uit praktijk, beleid en wetenschap. In ieder nummer worden de belangrijkste levensdomeinen van ouderen belicht naast een wisselend thema.

Platform

Vilans-directeur Henk Nies zegt: ‘Doel van het platform is enerzijds de disseminatie en verspreiding van praktijkgerichte kennis en anderzijds de valorisatie van onderzoek. Bovendien willen we de drempel verlagen om toegepast wetenschappelijk onderzoek of op onderzoek gebaseerde kennis te publiceren, niet alleen door universitaire onderzoekers, maar ook door HBO onderzoekers en science practitioners. Tenslotte blijken de tijdschriften een belangrijke rol te spelen in met name het HBO onderwijs.’

Digitale infrastructuur

Het platform biedt de mogelijkheid voor het toetreden van meerdere titels in de toekomst. De digitale infrastructuur maakt het mogelijk onderlinge koppelingen te maken, zoeksystemen in te richten en gezamenlijke communicatie naar de doelgroepen te verzorgen. Hiermee wordt beoogd een veel groter lezerspubliek te bereiken dan thans het geval is, zowel in Nederland als in Vlaanderen. Kennisorganisatie Ger?n en TGG nodigen u uit het platform te bezoeken op https://gerontijdschrift.nl/ en op https://tvgg.nl/ Indien u geïnteresseerd bent, laat vooral uw emailadres achter voor de nieuwsbrief die we dit jaar gaan versturen om lezers te attenderen op nieuwe artikelen.

Bron: Vilans