Cijfers van huisartsen over COVID-19 laten grote verschillen zien tussen provincies

0
1232

Het Nivel volgt de verspreiding van het coronavirus zoals geregistreerd door huisartsen en geeft wekelijks een update. Deze cijfers over verspreiding van het virus zijn een aanvulling op bestaande cijfers over ziekenhuisopnames en sterftecijfers. Regelmatig zullen we nieuwe verdiepende informatie over deze cijfers geven.

Cijfers tot en met 26 april 2020 (week 10-17)


Noord-Brabant heeft de meeste patiënten met een klinisch bevestigde COVID-19, gevolgd door Zuid-Holland. De noordelijke provincies en Zeeland hebben de minste patiënten die contact hebben met de huisartsenpraktijk vanwege COVID-19. De cijfers in de huisartspraktijk per provincie zijn in lijn met het beeld van de GGD per provincie. De dalende trend in klinisch bevestigde COVID-19 is in de ene provincie eerder ingezet dan in de andere.

Hieronder ziet u de score van door de huisarts beoordeelde COVID-19 per provincie tot en met 26 april 2020. Bekijk alle scores in de factsheet.

Nivel onderzoek


Voor het vaststellen van deze cijfers maken we gebruik van de deelnemende huisartsenpraktijken van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Gegevensverzameling

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn